Tajomný chlap a frčka do nosa

Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného dňa odchádzal z GBÚ. Bol to moment. So širokým úsmevom kráčal ku mne, tento hneď na prvý dojem sympatický človek,...

preèítajte si viac

Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného...

Generálny právny zástupca tvrdí: Brozman abdikoval kvôli diakonii

BRATISLAVA – Dôvody, pre ktoré sa svojej funkcie vzdal Ján Brozman, bývalý nelegitímne zvolený generálny dozorca, evanjelická verejnosť oficiálne...

Princíp moci zo zborov nahrádza hierarchické vedenie cirkvi

Synoda sa historicky prvýkrát uskutočnila ešte pred konventmi BRATISLAVA – Odveký princíp, že všetka moc v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku...

Kandidáti, ktorí rozdelili cirkev už pred voľbami

Obyčajná ľudská slušnosť chýba kandidátom na post generálneho biskupa ECAV na Slovensku Mariánovi Damankošovi a Ivanovi Trepáčovi. Obidvoch sme...

Plačko

Na našich dedinách v minulosti bývali ženy so špeciálnou úlohou: pri úmrtí niekoho z rodiny prišli ho oplakávať. Neboli ani najbližšou rodinou, ani...

Diskusia o novelizácii cirkevnej ústavy na pôde Slovenskej evanjelickej jednoty (6. časť)

Princípy Ústavy ECAV na Slovensku: Zbor Čože som ja, aby som spoločenstvu ECAV na Slovensku predkladal, ako má fungovať? A predsa, nedá mi, aby som...

Po „primárkach“ alebo prvom kolo volieb generálneho dozorcu

Zdá sa vám nadpis mojej reflexie mätúci? Kiežby. Žiaľ, je to fakt. V súlade s platnými cirkevnoprávnymi predpismi (CPP) v prvom kole volieb...

Zaviesť sankčný mechanizmus na vymáhanie peňazí zo zborov je donebavolajúca neľudskosť a bezcitnosť

Výzva adresovaná biskupom Eľkovi, Mihočovi a Hroboňovi a dištriktuálnym dozorcom Pankuchovi a Vinczeovej Majetok cirkvi, ktorý nadobudli veriaci...

Cirkev sa nesmie urážať a sťažovať, ani byť stádo plačiek, ani sa vydávať za super partiu kamarátov

Za najvyššieho duchovného predstaviteľa Českobratskej cirkvi evanjelickej v Česku – synodného seniora zvolili Pavla Pokorného, doterajšieho farára...

Konečné riešenie

Okienko oportunistu „…koreňom všetkého zla je milovanie peňazí…“ Apoštol Pavel v Liste Rímskym Koncentrák Tento termín, v nemčine „Endlosung“, sa...

Spravodajstvo

Aktuálne vydanie 14. 9. - 20. 9. 2021

Lutherus 39,40/2020

Odkaz Luthera

Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu

Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu

ODKAZ DR. MARTINA LUTHERA Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu „Ak vyšla táto bula naozaj s vaším menom a s vaším vedomím, Lev X., kardináli a vy všetci, ktorí máte pri kúrii vplyv, hovorím vám v autorite, ktorej sa mi dostalo rovnako ako všetkým...

Homílie a výklady

Eseje

Blogy

Tajomný chlap a frčka do nosa

Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného dňa odchádzal z GBÚ. Bol to moment. So širokým úsmevom kráčal ku mne, tento hneď na prvý dojem sympatický človek,...

Na dni matiek bol najhorší kvet od biskupa

Na dni matiek bol najhorší kvet od biskupa

Vážená redakcia, keď mi moje deti na deň matiek pustili nášho generálneho biskupa, skoro ma ranila mŕtvica. Decká mi chceli urobiť radosť a ja som musela vidieť najhoršiu ostudu našej cirkvi. Nepatrím k ženskému hnutiu, ktoré by celý svet najradšej prevrátilo hore...

Komu poslúžili evanjelické služby Božie na TV Lux?

Komu poslúžili evanjelické služby Božie na TV Lux?

Vážená redakcia! Nedá mi, aby som nezareagovala na vysielanie služieb Božích na TV Lux s bratom generálnym biskupom Eľkom a bratom farárom Mišinom. Bolo krásnym zvykom, že na veľké výročité sviatky generálny biskup Miloš Klátik v rámci vysielania na STV hosťoval...

Ľudia dobrí, zastavte tento odklon od luteránstva

Ľudia dobrí, zastavte tento odklon od luteránstva

Milé naše redaktorky, musím sa Vám posťažovať, lebo už sa nemôžem pozerať na to, ako v našej cirkvi už hádam všetci rozum potratili a veľmi rýchlo zabudli, čí sú a prečo sa evanjelikmi menujú. Ten odklon od evanjelického k tomu na Slovensku väčšinovému je už taký...

Komentáre

Plačko

Plačko

Na našich dedinách v minulosti bývali ženy so špeciálnou úlohou: pri úmrtí niekoho z rodiny prišli ho oplakávať. Neboli ani najbližšou rodinou, ani nemali so zosnulým až taký blízky vzťah, proste, plakali profesionálne. Profesionálne, lebo to vykonávali ako svoju...

Aktuálne vydanie 14. 9. - 20. 9. 2021

Lutherus 39,40/2020

Spravodajstvo

Eseje

Obchodníci či šmejdi?

Obchodníci či šmejdi?

V dnešnom svete sme zvyknutí, že sa obchodníci predbiehajú svojimi službami, aby si nás získali. Ak som si kúpila nejaký výrobok, slušne mi...

Blogy

Tajomný chlap a frčka do nosa

Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného...

Homílie a výklady

Téma

error: Obsah je chránený!!