Po 20 rokoch inštalovali jelšavského farára

JELŠAVA – Do funkcie zborového farára bol 18. mája v Evanjelickom kostole v Jelšave inštalovaný Ivana Bojna. Slávnosť inštalácie vykonala...

Centrum histórie, Edukačno-misijné centrum aj médiá v strate, cirkev sa pritom správa ako firma

Na synode v tomto roku zazneli aj informácie o inštitúciách a pracoviskách patriacich pod ECAV na Slovensku. Sú medzi nimi aj viaceré projekty,...

Ordinované budú len dve absolventky teológie

BRATISLAVA – Iba dve absolventky evanjelickej bohosloveckej fakulty v odbore evanjelická teológia sa 25. júna zúčastnili na kaplánskych skúškach....

Cirkevný deň, v ktorom centrom služieb Božích bol človek, nie Boh

RUŽOMBEROK – Kampaň za opätovné zvolenie Eľka za generálneho biskupa je v plnom prúde. Aj za cenu prikrášľovania reality a budovania potemkinovských...

Přerovskú tragédiu si prišli uctiť aj duchovný a veriaci zo Slovenska

PŘEROV – V nedeľu 16. júna sa pri príležitosti 79. výročia Přerovskej tragédie uskutočnila pietna spomienky v Přerove. Zúčastnili sa na nej...

Synodáli zahlasovali, ako mali, najedli sa a šli domov. Cirkev to stálo 11-tisíc

Synody prejedajú spoločné cirkevné peniaze. Vedenie na jednej strane žmýka cirkevné zbory z peňazí, no na druhej neľutuje míňať to, na čo sa...

Jediným kandidátom na generálneho biskupa opäť Ivan Eľko

Cirkev prevzala volebné praktiky z čias komunizmu: Návrh z Národného frontu jeden kandidát, ľud voliaci ako jeden muž BRATISLAVA – Zariadili to tak,...

Cirkev sa klerikalizuje. Generálne presbyterstvo odignorovalo synodálno-presbyteriálny systém cirkvi

ŽILINA – ECAV na Slovensku sa pod súčasným vedením radikálne odkláňa od tradičných princípov a pilierov, na ktorých dlhé stáročia stála. Okrem...

Napriek zvýšenému štátnemu transferu sa platy farárom nezvýšia, ale chcú sankcionovať neplatiace zbory

ŽILINA – Jednou z kľúčových tém tohtoročnej synody, ktorú nazvali „Jarná synoda“, bolo hospodárenie cirkvi. Správu o ňom za minulý rok predniesla...

Súd zamietol žalobu voči Dagmar Valovičovej a Štefanovi Sabolovi

Uhradiť škodu nariadil Vladimírovi Danišovi a Jaroslavovi Mlynárovi Snaha o pomstu Reformaty voči tým, ktorí dbali na poriadok a striktné...

Spravodajstvo

Po 20 rokoch inštalovali jelšavského farára

Po 20 rokoch inštalovali jelšavského farára

JELŠAVA – Do funkcie zborového farára bol 18. mája v Evanjelickom kostole v Jelšave inštalovaný Ivana Bojna. Slávnosť inštalácie vykonala konseniorka Gemerského seniorátu Karmen Želinská s dvoma asistentkami: Emíliou Völgyiovou z CZ ECAV Chyžné...

Ordinované budú len dve absolventky teológie

Ordinované budú len dve absolventky teológie

BRATISLAVA – Iba dve absolventky evanjelickej bohosloveckej fakulty v odbore evanjelická teológia sa 25. júna zúčastnili na kaplánskych skúškach. Súčasťou skúšky bola písomná práca na tému Štruktúra svedectva synoptikov a štruktúra Jánovho...

Aktuálne vydanie 10. 7. - 16. 7. 2024

Lutherus 39,40/2020

Špeciálna príloha

Lutherus 39,40/2020

Odkaz Luthera

Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu

Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu

ODKAZ DR. MARTINA LUTHERA Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu „Ak vyšla táto bula naozaj s vaším menom a s vaším vedomím, Lev X., kardináli a vy všetci, ktorí máte pri kúrii vplyv, hovorím vám v autorite, ktorej sa mi dostalo rovnako ako všetkým...

Homílie a výklady

Eseje

Blogy

Tajomný chlap a frčka do nosa

Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného dňa odchádzal z GBÚ. Bol to moment. So širokým úsmevom kráčal ku mne, tento hneď na prvý dojem sympatický človek,...

Na dni matiek bol najhorší kvet od biskupa

Na dni matiek bol najhorší kvet od biskupa

Vážená redakcia, keď mi moje deti na deň matiek pustili nášho generálneho biskupa, skoro ma ranila mŕtvica. Decká mi chceli urobiť radosť a ja som musela vidieť najhoršiu ostudu našej cirkvi. Nepatrím k ženskému hnutiu, ktoré by celý svet najradšej prevrátilo hore...

Komu poslúžili evanjelické služby Božie na TV Lux?

Komu poslúžili evanjelické služby Božie na TV Lux?

Vážená redakcia! Nedá mi, aby som nezareagovala na vysielanie služieb Božích na TV Lux s bratom generálnym biskupom Eľkom a bratom farárom Mišinom. Bolo krásnym zvykom, že na veľké výročité sviatky generálny biskup Miloš Klátik v rámci vysielania na STV hosťoval...

Ľudia dobrí, zastavte tento odklon od luteránstva

Ľudia dobrí, zastavte tento odklon od luteránstva

Milé naše redaktorky, musím sa Vám posťažovať, lebo už sa nemôžem pozerať na to, ako v našej cirkvi už hádam všetci rozum potratili a veľmi rýchlo zabudli, čí sú a prečo sa evanjelikmi menujú. Ten odklon od evanjelického k tomu na Slovensku väčšinovému je už taký...

Komentáre

Každý sme učiteľ

Každý sme učiteľ

Veľmi rád počúvam rozhovory v televízii či rádiu, rád si ich prečítam v novinách a časopisoch. Dnes už vychádzajú celé knižky, v ktorých známe osobnosti v otázkach a odpovediach prezrádzajú mnohé osobné postoje. Je to priestor, kde môžeme nazrieť trocha ďalej, než je...

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť)

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť)

Vrátim sa ešte k spomínanej návšteve nelegálneho generálneho biskupa Ivana Eľka v Michalovciach v novembri 2023. Cieľom návštevy bolo presvedčiť CZ ECAV Michalovce, aby prispieval do Fondu finančného zabezpečenia (tzv. výpalného fondu; CZ Michalovce do neho...

Aktuálne vydanie 10. 7. - 16. 7. 2024

Lutherus 39,40/2020

Špeciálna príloha

Lutherus 39,40/2020

Spravodajstvo

Eseje

Blogy

Tajomný chlap a frčka do nosa

Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného...

Homílie a výklady

Téma

error: Obsah je chránený!!