Lebo slepý svet zatracuje a prenasleduje pravdu aj Božie deti – a vôbec to nepokladá za hriech

ODKAZ DR. MARTINA LUTHERA

Lebo slepý svet zatracuje a prenasleduje pravdu aj Božie deti – a vôbec to nepokladá za hriech

„Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!“

A tak je toto prikázanie predovšetkým na to, aby každý pomáhal svojmu  blížnemu k jeho právu. Nikto nemá prekážať právu blížneho, ani ho dovoliť prekrútiť, ale podporiť a sa ho prísne pridŕžať, či už ako sudca alebo svedok, nech by išlo o čokoľvek. Tu je stanovený jasný cieľ pre našich juristov, totiž, aby podľa práva a spravodlivosti pravdivo a spravodlivo zastávali, čo je pravda, a taktiež, aby nič neprekrúcali, nezakrývali ani nezamlčovali, bez ohľadu na peniaze, majetok,  postavenie a hodnosť klienta. Toto je jeden aspekt a najzákladnejší zmysel tohto prikázania, týkajúci sa súdnych procesov. Širší zmysel má toto prikázanie, keď sa vzťahuje na duchovnú správu, pretože aj tu sa stáva, že ľudia falošne svedčia proti svojim blížnym. Lebo verných kazateľov a kresťanov často odsudzujú, keď ich nazývajú kacírmi, odpadlíkmi či dokonca prekliatymi zločincami. Pritom je Božie slovo prenasledované, znevažované, je mu protirečené, je prekrúcané, nesprávne používané a vykladané. Toto však teraz necháme, lebo slepý svet zatracuje a prenasleduje pravdu a Božie deti a vôbec to nepokladá za hriech.

Dr. Martin Luther: Veľký katechizmus – 8. prikázanie

Pripravil Ján Meňky

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!