Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu

ODKAZ DR. MARTINA LUTHERA

Čiňte pokánie a vzdajte sa satanského rúhania proti Bohu

„Ak vyšla táto bula naozaj s vaším menom a s vaším vedomím, Lev X., kardináli a vy všetci, ktorí máte pri kúrii vplyv, hovorím vám v autorite, ktorej sa mi dostalo rovnako ako všetkým kresťanom, pre môj krst, do tváre a priamo: Čiňte pokánie a vzdajte sa tohto satanského rúhania proti Bohu… Ak budete pokračovať v tomto šialenstve, odsudzujem vás a vydávam celú túto bulu a vaše dekréty Satanovi na skazu vášho tela, aby váš duch bol spasený v deň Hospodinov.“

  1. decembra 1521 Luther so študentmi, v spoločnosti „priateľov evanjelickej pravdy“, za hradbami mesta spálil zväzky kanonického práva a pápežskú bulu podľa vzoru prvotnej cirkvi v Efeze (Sk 19, 19).

„Spálil som pápežove knihy a bulu vo váhavom zovretí a s modlitbou (trepidus et orans),“ spomínal v korešpondencii a uisťoval, že: „teraz ide vážne do tuhého, zatiaľ čo doposiaľ som v otázke pápežskej vlastne iba žartoval a sa hral.“

Pripravil Ján Meňky

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!