Tajomný chlap a frčka do nosa

Brata generálneho dozorcu našej evanjelickej cirkvi Jána Brozmana (neviem, či je to jeho pravé meno) som osobne stretol vo chvíli, keď som jedného dňa odchádzal z GBÚ. Bol to moment. So širokým úsmevom kráčal ku mne, tento hneď na prvý dojem sympatický človek, podávajúc mi ruku. Predstavil som sa mu a po niekoľkých humorom podfarbených slovách som v dobrej nálade odišiel z útrob GBÚ.

Tento človek opradený záhadami a tajomstvami zostal záhadný a tajomný pre mňa až do chvíle svojej záhadne tajomnej abdikácie. Totiž, tento chlap odišiel z najvyššej laickej cirkevnej funkcie bez akéhokoľvek odôvodnenia, ospravedlnenia alebo poďakovania či pozdravenia.

Na seniorátnom konvente Bratislavského seniorátu, na ktorom som bol delegátom, bol prítomný aj dôstojný brat biskup Hroboň, ktorý dostal z pléna celkom prirodzene očakávanú otázku, na ktorej zodpovedanie s veľkou zvedavosťou čakal každý prítomný. Otázka z pléna znela: Aký bol dôvod abdikácie generálneho dozorcu Brozmana? Odpoveď brata biskupa bola, že nevie… Je to asi aj pre neho tajuplná záhada! Brat biskup sa ešte veľmi snažil tohto čudesného človeka trochu „uhladiť“, aby nebol pred evanjelickou verejnosťou až taký „neuhladený“, a pre prítomných aj pre seba vyslovil hmlistú nádej, keď naznačil, že v budúcnosti sa to možno raz všetci dozvieme. Vtedy som pochopil! Brozman si z nás všetkých robí „dobrý deň“. Pýtam sa: Je vôbec niekto
v cirkvi, kto vie, aký bol dôvod jeho abdikácie? V Evanjelickom posle z 8. júna 2021 je uvedené, že 24. mája 2021 bol na GBÚ prijatý list od J. Brozmana o jeho abdikácii bez udania dôvodu. Takže Brozman svoje tajomstvo zrejme utajil aj pred bratom generálnym biskupom.

Tento prapodivný, tajomný človek
v osobe bývalého generálneho dozorcu, myslím, nemá obdobu v histórii evanjelickej cirkvi. Ten chlap je plný tajomstva, rôznych náhľadov, dohadov, odhadov, predmetom konšpiračných teórií, mnohých záhad, nejasností a nezodpovedaných otázok. Tento, či už faktami, alebo legendami opradený tajomný chlap ma vlastne prestal zaujímať pri svojej tajomnej abdikácií, keď nemal ani toľko móresu, aby povedal aspoň…  Preto ma už nezaujíma jeho minulosť, prítomnosť ani jeho budúcnosť.

Ak sa niekto nazdáva, že Brozman svojím odchodom z funkcie (a vôbec, či z nej aj odišiel?) dal poriadnu „frčku do nosa“ trojici našich biskupov, svojim navrhovateľom do funkcie či voličom, mýli sa! Frčku do nosa sme dostali my všetci – celá evanjelická cirkev! 

Štefan Jahelka, ev. a. v. farár

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!