Aurel Stráda pôsobil v Novej Lehote v rokoch 1931 – 1947 Narodil sa 1. apríla 1906 v Bratislave. Ľudovú školu, stredoškolské i vysokoškolské teologické štúdium ukončil...