V Tatranskom senioráte nedostali na výber: voliť budú do predsedníctva len po jednom kandidátovi

KEŽMAROK – Tatranským seniorom sa chce opäť stať kontroverzný farár, ktorý už raz súhlas k voľbe nedostal. Jeho meno sa spája s viacerými nedo- riešenými kauzami. Veriaci si však nemôžu vybrať – kandiduje ako jediný.

Tatranský seniorát čakajú voľby seniora i seniorálneho dozorcu. Ako už býva zvykom, nasadený je iba jediný kandidát – na post seniora kežmarský farár, ktorý už túto funkciu v minulosti zastával – Roman Porubän, a na post dozorkyne tiež funkcionárka z Kežmarku, zástupkyňa zborového dozorcu Ivana Prelichová. Ľudia si tak znova nemajú možnosť vybrať – môžu iba hlasovať alebo nehlasovať za jediného kandidáta. Ak budú zvolení, seniorát povedú ľudia z jedného cirkevného zboru.
Mnohí veriaci si pritom dobre pamätajú na to, že Porubän už raz nedostal súhlas k voľbe za seniora. Bolo to za čias bývalého vedenia cirkvi a Zboru biskupov. Dôvodom mali byť viaceré nedoriešené problémy v Tatranskom senioráte, čo v konečnom dôsledku smerovalo k hodnoteniu, že nedokáže viesť seniorát. Dnes, keď sú vo vedení iní ľudia – s ktorými je Porubän spriaznený a spoločne podnikali kroky proti bývalému vedeniu, napríklad aj cez Reformačné listy – cesta k seniorskému postu je pre neho znova otvorená.
Porubän patrí k hŕstke ľudí v cirkvi, ktorí zozbierali množstvo funkcií naraz. Okrem duchovného v kežmarskom zbore je aj generálnym presbyterom, členom predstavenstva Tranoscia a vo svetskej sfére tiež poslancom mestského zastupiteľstva v Kežmarku atď. Jeho kolegovia si myslia, že kandidatúra na seniora je ďalším dôkazom toho, že v cirkvi sa najbližšie roky nič nezmení – vrátane dusnej atmosféry – a do funkcií sa budú dosadzovať iba „naši ľudia“.
Roman Porubän (narodený v roku 1974) pochádza z Liptovskej Kokavy, je slobodný. Vzdelanie má v odbore kuchár a prevádzka spoločného stravovania na hotelovej akadémii, potom študoval na EBF UK, absolvoval aj pedagogické minimum. Od kaplánskych čias pôsobí v jedinom zbore – v Kežmarku. V životopise uvádza aj tieto funkcie: presbyter Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku, presbyter Východného dištriktu ECAV na Slovensku, predseda dozornej rady Medzinárodného mládežníckeho centra ICHTYS, člen Spevníkovej komisie ECAV na Slovensku, člen Bohoslužobného výboru ECAV na Slovensku. Tvrdí o sebe, že má organizačné schopnosti a zmysel pre zodpovednosť.
Ivana Prelichová (narodená v roku 1965) pochádza zo Starej Ľubovne, konfirmovaná a sobášená bola v Betliari. Je vydatá. Študovala na Strednej ekonomickej škole v Poprade. Pôsobila v cestovnom ruchu a vedení účtovníctva. Z cirkevných funkcií v životopise uvádza členstvo v zborovom spevokole a post zástupkyne zborového dozorcu v Kežmarku.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!