Farárov neškolia v tom, ako zachrániť ľudí pre večnosť, ale ako materiálne prosperovať

Z cirkvi chcú urobiť firmu. Od nástupu súčasného vedenia ECAV ide jej hlavné poslanie – misia – do úzadia a na jej miesto nastupujú manažérske praktiky.

Podstatná časť farárov sa dnes nezaoberá tým, ako osloviť evanjeliom čo najviac ľudí a spraviť všetko pre to, aby boli spasení – tak, ako im to prikázal Pán Ježiš Kristus. Plánujú skôr stratégie, ako od ľudí vybrať čo najviac peňazí. V duchu tohto prístupu dokonca dostávajú samotní duchovní aj manažérske školenia, kde im neprednášajú o tom, ako majú ísť medzi ľudí a pomáhať im, byť im nablízku v ich životných problémoch a zvestovať im evanjelium, ale trénujú ich v tom, ako vyvíjať nátlak na to, aby ľudia a zbory platili čo najviac pod hrozbou, že ich zrušia, ľudia ostanú bez farárov – a teda aj bez zvestovaného Božieho slova. „My sami sme zhrození z toho, čo dokážu z ECAV urobiť súčasní funkcionári. Na seniorálnych pastorálnych konferenciách už nemávame prednášky, ktoré by napomáhali nášmu teologickému napredovaniu, ale chodia nám prednášať – vymývať mozgy – zástupcovia firiem a hovoria nám o tímovej práci, inováciách a podobne. Našla sa iba jedna jediná z našich kolegýň, ktorá sa voči tomu ozvala a pripomenula, že cirkev nie je eseročka. Pre ňu platia Božie pravidlá, najvyšší zákon, ktorým je Božie slovo,“ napísal redakcii jeden z účastníkov podobného „manažérskeho“ stretnutia na pôde ECAV na Slovensku.

Biskupi nič neodvádzajú do Fondu finančného zabezpečenia, no z neho hojne čerpajú bonusy k svojim už aj tak štedrým výplatám.

Podľa ďalších duchovných, ktorí na tento trend zareagovali, je pre samotných farárov obrovskou fackou, ako sa biskupi zadebnili na svojich miestach a broja proti každému, kto by chcel slobodne kandidovať na vrcholné funkcie. Biskupi totiž neodvádzajú nič do Fondu finančného zabezpečenia, no na druhej strane z neho hojne čerpajú bonusy k svojim už aj tak štedrým výplatám. „Ak by šiel štátny transfer priamo do cirkevných zborov, bolo by to oveľa lepšie, než keď sa dostane na generálny biskupský úrad. Verejnosť by mala vedieť, že biskupi, aj keď nemajú zbor, si nechávajú vyplácať aj príplatok zborového farára – nie z transferu zo štátneho rozpočtu ale z Fondu finančného zabezpečenia,“ upozornil duchovný. Dodal, že lukratívnosť celého tohto zvráteného systému učarovala biskupom natoľko, že sa budú svojich postov držať zubami-nechtami. „Hroboň vyhlasoval, že už kandidovať nebude, lebo to nie je to, čo by ho napĺňalo. Ale asi zistil, že je to dobrý biznis, tak ešte 6 rôčkov by sa nejako pretĺkol,“ podotkol farár s dôvetkom, že „ak bude táto garnitúra ešte 6 rokov na svojich ‚pápežských‘ stolcoch, tak to bude koniec. Keď porušia cirkevné zbory, ktoré sú nosnými piliermi našej cirkvi, pre koho tu budú dva biskupské úrady a jeden generálny biskupský úrad? Pýtajú sa vôbec, pozerajúc sebakriticky na svoju ‚službu‘, kam sa posunú zbory, dištrikt, cirkev o ďalších 6 rokov? Veď musia vidieť, že za tých prvých 6 rokov to išlo po každej stránke dolu vodou v neprospech farárov, cirkevných zborov a obrazu cirkvi ako celku,“ vyjadril svoj názor. Spresnil pritom, že ak by peniaze zo štátneho transferu šli priamo do zborov a cirkevný príspevok od veriacich by bolo približne 30 eur, väčšina menších a stredne veľkých zborov by bola absolútne sebestačná. „Za takýchto okolností by zbory nepotrebovali ani dištrikty, ani GBÚ,“ myslí si.

Redakcii Lutherusu sa ozval aj jeden zborový funkcionár, ktorý k otázke Fondu finančného zabezpečenia pripojil vlastnú úvahu: „Uvažujem nad tým, že účet za náš seniorát schvaľuje približne 120 konventuálov. Ak posielajú cirkevné zbory peniaze na dištrikty a generálny biskupský úrad, tak môžem slušne žiadať, aby peniaze od štátu i peniaze CZ boli využívané v prospech celej cirkvi. Rovnako možno žiadať zrušenie dnešnej cirkevnej štruktúry a zriadenie jedného ústredia našej ECAV. Len nájsť vhodnú formu, aby naši nedotknuteľní mali nad čím premýšľať, no potrebné zmeny netreba odkladať. Zriadenie Fondu finančného zabezpečenia im netrvalo dlho, ale informácie o používaní prostriedkov z neho zahmlievajú. Treba to zmeniť, lebo to bude ako neliečená choroba. Liečba bude drahšia a nezaplatia ju bratia biskupi, ale celá cirkev,“ vyjadril sa.

Redakcia Lutherusu
Foto: Pinterest

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!