Podozrenie z falšovania podpisu i snaha zbúrať lukratívnu budovu. Pred verejnosťou však vedenie cirkvi tají oveľa viac

PREŠOV – Verejnosť si podľa vedenia cirkvi opäť nezaslúžila žiadne informácie. Hoci pod každú správu z generálneho presbyterstva na webe autori napíšu, že je uverejnená s cieľom „napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi”, čitatelia sa o rokovaní nedozvedia v podstate nič. Inak to nebolo ani po poslednom – júnovom zasadnutí generálneho presbyterstva (GP).

Kontroverzná zmluva s developermi

Nulovú výpovednú hodnotu ľudia okolo vedenia cirkvi potvrdili hlavne pri najvypuklejších problémoch v majetkovej sfére cirkvi. Stroho napísali: „Konatelia spoločnosti Reformata osobne predstavili Správu o hospodárení a činnosti spoločnosti Reformata, s. r. o., za rok 2022 a v rozprave k bodu zodpovedali otázky členov presbyterstva. Generálne presbyterstvo zobralo predloženú správu na vedomie s požiadavkou, aby konatelia do finálnej verzie správy, ktorá bude predkladaná na Synodu, zapracovali pripomienky členov presbyterstva. Generálnym presbyterom bol predložený aj materiál týkajúci sa rokovaní medzi zástupcami Svoradova, a. s., a konateľmi spoločnosti Reformata, s. r. o. Po predložení aktualizovaných podmienok spolupráce sa generálne presbyterstvo bude daným bodom opätovne zaoberať.“

Suchá informácia bez podrobností sa pritom pokúša zakryť fakt, že cirkev zrejme príde o vysokú hodnotu vo vlastnom majetku. Ide o kauzu zatienenia budovy na Svoradovej ulici v Bratislave, o ktorej už Lutherus niekoľkokrát informoval. Kontroverznú zmluvu podpísalo vedenie cirkvi ešte v zložení Eľko – Brozman. Jej podpisom umožnili developerovi získať súhlas k výstavbe honosnej budovy v Bratislave, a to v susedstve cirkevného internátu na Svoradovej ulici. Ten je aktuálne prenajímaný na administratívne účely, no na liste vlastníctva je vedený ako ubytovacie zariadenie. Problémom je, že developer výstavbou novej budovy internát čiastočne zatieni – a pre nedostatok denného svetla ju teda aj znehodnotí. Vedeniu cirkvi však škoda na majetku evidentne nevadí, keďže Brozman a Eľko s postupom developera, a teda aj so znehodnotením budovy ECAV písomne súhlasili.

Lutherus už pred časom napísal, že podpísanie škandalózneho súhlasu so zatienením cirkevnej budovy dostalo ECAV na Slovensku do patovej situácie. Buď sa totiž znehodnotí celý lukratívny objekt vo vlastníctve cirkvi, alebo – v prípade, že by ECAV súhlas zrušila – je vysoko pravdepodobné, že developer bude žiadať vysoké odškodné, keďže jeho zámer stavby bude zmarený.

Hyben a Gärtner, súčasní konatelia Reformaty, žiadne trestné oznámenie za pochybnú zmluvu nepodali. Naopak, na minuloročnej synode sa pokúšali dosiahnuť, aby synoda odklepla ich zámer dať najlukratívnejšiu budovu ECAV na Svoradovej ulici zbúrať v prospech developera.

Na minuloročnej synode sa v súvislosti s touto miliónovou kauzou (investor má nárok na milión eur, ak cirkev odvolá súhlas so zatienením budovy, pozn. red.) senior Tatranského seniorátu Jaroslav Matys opýtal Ivana Eľka, či je podpis na súhlase so zatienením skutočne jeho. Eľko odpovedal súhlasne, no na ďalšiu otázku, či bol svoj podpis osvedčiť na Obecnom úrade v Drienovskej Novej Vsi, ako ukazuje osvedčovacia pečiatka na listine, už odmietol odpovedať. Práve v tejto obci je starostom Ján Brozman. Je teda vysoko pravdepodobné, že Eľko podpis v Drienovskej Novej Vsi nebol overiť osobne. Objavuje sa tak podozrenie, že jeho podpis mohol byť s Brozmanovým vedomím sfalšovaný, čo by v prípade trestného stíhania v takejto závažnej veci dokazovali znalci.

Pravdou však je, že Hyben a Gärtner, súčasní konatelia Reformaty, žiadne trestné oznámenie nepodali. Naopak, na minuloročnej synode sa pokúšali dosiahnuť, aby synoda odklepla ich zámer dať najlukratívnejšiu budovu ECAV na Svoradovej ulici zbúrať v prospech developera. Kompenzáciou malo byť, že developer dá cirkvi určitý podiel na svojej novopostavenej budove – no cirkev budovu nikdy nebude vlastniť ani o nej samostatne rozhodovať tak ako doteraz v prípade cirkevnej budovy.

ECAV doposiaľ tají skutočný obsah zmluvy, rovnako aj skutočný zámer, čo mieni s budovou robiť. Zrejme sa verejnosť nedozvie ani to, aké výhody by prípade mohli získať Gärtner a Hyben, ak by dosiahli predaj či zbúranie objektu. Synoda však snahu zbúrať budovu nepodporila – teraz je otázne, aké kroky podniká generálne presbyterstvo, Reformata (konatelia Gärtner, Hyben) či generálny hospodársky výbor. Predpokladá sa, že o budove bude už čoskoro rozhodovať opäť synoda.

Zmluva s „neznámou“ organizáciou

Podľa správy na webe ECAV generálne presbyterstvo z Podporného fondu Generálnej podporovne z prostriedkov získaných z vyhlásenej ofery za rok 2022 schválilo podporu projektov: CZ Turany na opravu organa v kostole v sume 6 737,63 € a CZ Jabloňovce na výmenu šindľa na obrannom múre a nad vstupným portálom do kostola – 3 500 €.

GP schválilo dohodu o spolupráci s organizáciou Prameň na súši, so Združením Švajčiarska misia viery a Švajčiarskou MISIOU VIERY – slovenská pobočka, n. o. „Zriadilo taktiež miesto duchovného správcu pre Misijné zariadenie Prameň na súši, ktorého prevádzkovateľom je Švajčiarska MISIA VIERA – slovenská pobočka, n. o.,“ píše sa v oficiálnej správe na webe. Opäť však neuviedli, že duchovným správcom sa stane zrejme novohradský senior Ján Ruman. Do výboru – teda údajne poradného orgánu tejto organizácie – menovali: Jána Hroboňa, Radomíra Vařáka, Ľuboša Činčuráka, Jána Behru a Igora Pankúcha.

Budova na Panenskej ulici

GP za prítomnosti Mariána Damankoša, predsedu generálneho hospodárskeho výboru, diskutovalo o návrhu na vyhlásenie súťaže na využitie budovy na Panenskej ulici 25 v hlavnom meste. „Nakoľko presbyteri hlasovaním nepodporili návrh vypísania súťaže na využitie budovy a jej manažovanie externou spoločnosťou, bude Predsedníctvo ECAV aj v spolupráci s Generálnym hospodárskym výborom hľadať iné možnosti riešenia,“ uvádza web. Verejnosť sa z týchto konštatovaní opäť nedozvedela nič. Podľa informácií redakcie má ísť o ďalšiu budovu, kde sa Gärtner s Hybenom pokúšali pretlačiť svoje zámery. Prevalilo sa to na synode, kde chceli zmeniť účel budovy na sociálne zariadenie. Predložili pritom narýchlo pripravený projekt a synodálov tlačili k tomu, aby zmenu – bez možnosti dôkladne si preštudovať návrh v časovom predstihu – odklepli. Oprava cirkevnej budovy v správe Reformaty mala byť financovaná z eurofondov. Samotný objekt však chceli vyviesť z cirkevného majetku a previesť do vlastníctva neziskovej organizácie. Jej názov dlho odmietali prezradiť, aj keď synodáli žiadali jasnú informáciu. Napokon pod tlakom Hyben uviedol, že by sa teda ponúkol, aby budovu prevzala jeho neziskovka.

Gärtner s Hybenom pokúšali pretlačiť svoje zámery. Prevalilo sa to na synode, kde chceli zmeniť účel budovy na sociálne zariadenie.

Je pritom mimoriadne podozrivé, že zariadenie, ktoré by takto vzniklo, by zrejme nepatrilo do siete stredísk Evanjelickej diakonie, hoci Hyben je (okrem konateľstva v Reformate) aj v Správnej rade Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Zároveň je v správnej rade súkromného zariadenia Diaconia vo Svätom Jure, čo je tiež privátna záležitosť niekdajšieho biskupa J. Fila. Práve Filo, v spisoch ŠtB vedený ako agent, bol pri zakladaní súkromnej Tatranskej diakonie – ktorú v Tatranskej Štrbe nevedenie nik iný ako Hyben. Bludný kruh vzájomných kšeftov vo sfére sociálnych služieb však vzbudzuje najmä podozrenia zo zneužívania značky Evanjelickej diakonie, a to jej napodobňovaním a používaním takmer identického názvu i loga.

Verejnosť v tomto kontexte teda oprávnene zaujíma, čo bude ďalej s budovou na Panenskej ulici. Z chabej správy na webe sa však nič zásadné nedozvie.

Redakcia Lutherus
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!