Dištrikt porušuje zákon – vzor voličského preukazu zaslali až po upozornení

Schvaľujú si zákony, ktoré sami nedodržiavajú. Týka sa to aj pravidiel pre voľby, ktoré sú v posledných rokoch v ECAV vnímané veľmi citlivo, keďže sú poznačené neslobodou. Zdá sa však, že pre terajšie vedenie neplatia ani zákony, za ktoré jeho predstavitelia sami zahlasovali.

Pri voľbách členov predsedníctiev seniorátov, dištriktov a Evanjelickej cirkvi môžu členovia cirkevných zborov s aktívnym volebným právom na svojich farských úradoch požiadať o vydanie volebného preukazu. Vzor volebného preukazu tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov zasielaných s vyhlásením volieb z dištriktov, ktorý však zo Zvolena zabudli zaslať.

Pri voľbách členov predsedníctiev seniorátov, dištriktov a Evanjelickej cirkvi môžu členovia cirkevných zborov s aktívnym volebným právom na svojich farských úradoch požiadať o vydanie volebného preukazu. Vzor volebného preukazu tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov zasielaných s vyhlásením volieb z dištriktov, ktorý však zo Zvolena zabudli zaslať.

Synoda ECAV, ktorá sa uskutočnila minulý rok v Nimnici, schválila zákon o voľbách cirkevných predstaviteľov. Obsahuje aj ustanovenie, podľa ktorého pri voľbách členov predsedníctiev seniorátov, dištriktov a evanjelickej cirkvi môžu členovia cirkevných zborov s aktívnym volebným právom na svojich farských úradoch požiadať o vydanie volebného preukazu. „Vzor volebného preukazu tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov zasielaných s vyhlásením volieb z dištriktov a Evanjelickej cirkvi. Predsedníctvo konventu priloží k prezenčnej listine: menný zoznam osôb, ktorým v príslušnom zbore vydali volebné preukazy a ktoré sa preto už nemôžu v ňom zapísať do prezenčnej listiny, originály volebných preukazov osôb z iných zborov, ktoré sa zapísali do prezenčnej listiny v zbore, v ktorom chcú odovzdať svoj hlas vo voľbách,“ uvádza sa v právnom predpise.

Hoci sa tam jasne konštatuje, že vzor volebného preukazu tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov zasielaných s vyhlásením volieb z dištriktov a Evanjelickej cirkvi, Západný dištrikt pri aktuálne prebiehajúcich voľbách biskupa zákon nedodržal a žiadny vzor neposlal. Podľa informácií tak urobil až dodatočne – po upozornení. Tu sa opäť naplno ukázalo, že na jednej strane si vedenie cirkvi vybavuje účty s nepohodlnými tak, že ich prenasledujú pre porušenie Agendy alebo cirkevnoprávnych predpisov, no na druhej strane predstavitelia ECAV, ktorí sedia na synode a prijímajú zákony, vzápätí po nich sami šliapu a považujú ich len za zdrap papiera, ktorý ich k ničomu nezaväzuje. Ostávajú pritom beztrestní – nikto si nedovolí ich postihovať za porušenie cirkevnej legislatívy.

V práve sa uskutočňovaných voľbách biskupa Západného dištriktu sa o tento post uchádzajú dvaja kandidáti – docentka Sidonia Horňanová a Ján Hroboň. Možnosť byť volený kandidačná porada uprela farárke Eve Juríkovej.

Redakcia týždenníka Lutherus pred voľbami oslovila oboch kandidátov na post biskupa Západného dištriktu. Ján Hroboň podľa všetkého usúdil, že mu veriaci – medzi nimi aj voliči v Západnom dištrikte – nestoja za to, aby na otázky odpovedal, a tak túto možnosť odignoroval. Ukázal tak, že jednota v cirkvi pre neho nie je dôležitá a záleží mu len na jeho blízkych ľuďoch. „Tvári sa, akoby si bol istý, že znova vyhrá, pritom svoju kariéru v cirkvi stavia len na mene svojho otca a ďalších predkov, a to mu asi stačí. Nespravodlivo si vybavil aj rozhovor v Slovenskom rozhlase, aby si urobil predvolebnú kampaň, čo znevýhodnilo druhú kandidátku,“ vyjadril sa pre Lutherus duchovný zo Západného dištriktu, ktorý si myslí, že za posledných šesť rokov po Hroboňovi nevidno v dištrikte žiadnu výraznú stopu.

Hroboň pritom v minulosti podpisoval tzv. Chartu 2017, spolu so svojimi spriaznencami sa bili do pŕs, ako treba obnoviť cirkev, no sám Hroboň nedokáže naplniť ani len základné biblické posolstvo: Milujte svojich nepriateľov. I keď si „nepriateľov“ súčasné vedenie vyrobilo samo, názorových oponentov vláči po súdoch a snaží sa ich všetkými spôsobmi umlčať, za šesť rokov si ani oni, ani Hroboň s nimi nedokázali sadnúť za jeden stôl a vydiskutovať postoje k najpálčivejším témam. V prípade opätovného zvolenia Hroboňa za biskupa tak možno očakávať, že roztrieštenosť cirkvi sa bude naďalej prehlbovať a jednota cirkvi ako hodnota všetkých kresťanov sa bude vzďaľovať ešte viac.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!