Od H.E.L.P. pred voľbami potrebovali špinavú robotu. Dnes od neho neznesú kritiku a vytasili proti nemu zbrane

BRATISLAVA – Predražená rekonštrukcia bytu na Palisádach i snaha ututlať podozrenia okolo Beckovskej Viesky rezonovali na zasadnutí generálneho presbyterstva (GP) 5. mája.

Podľa správy na oficiálnom webe cirkvi sa presbyteri na úvod venovali vyhodnoteniu plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach GP i synody. Prijali uznesenie ohľadom rekonštrukcie bytu na Palisádach v Bratislave, o ktorej informoval aj Lutherus. GP poverilo generálny hospodársky výbor (GHV), aby vykonal kontrolu realizácie a vyúčtovania vykonaných prác, pretože rekonštrukcia bytu sa predražila takmer o 20-tisíc eur.

Otázne je, či výsledky kontroly budú objektívne, keďže predsedom GHV, ktorý má kontrolu vykonať, je Marián Damankoš, manžel súčasnej šéfredaktorky EPST, ktorú zamestnáva Peter Gärtner.

Evanjelici, pochopiteľne, očakávajú aj zverejnenie výsledkov tejto kontroly, no zároveň majú obavu, či sa ich aj reálne dozvedia. Spravodajstvo na webe ECAV totiž nehovorí nič podstatné k záležitostiam cirkvi, je iba formálne a povrchné, zo správ sa nedá nič dozvedieť, myslia si mnohí. Ako uvádzajú, je tiež otázne, či výsledky kontroly budú objektívne, keďže predsedom GHV, ktorý má kontrolu vykonať, je Marián Damankoš, manžel súčasnej šéfredaktorky EPST, ktorú zamestnáva Peter Gärtner, riaditeľ Tranoscia aj konateľ Reformaty, ktorá navýšila rekonštrukciu objektu bez schválenia GP.

Poverili GHV, aby vykonal kontrolu realizácie a vyúčtovania vykonaných prác, pretože rekonštrukcia bytu sa pod vedením konateľov Refromaty P. Gärtnera (na foto) a T. Hybena predražila takmer o 20-tisíc eur. Foto: Redakcia Lutherus

Poverili GHV, aby vykonal kontrolu realizácie a vyúčtovania vykonaných prác, pretože rekonštrukcia bytu sa pod vedením konateľov Refromaty P. Gärtnera (na foto) a T. Hybena predražila takmer o 20-tisíc eur. Foto: Redakcia Lutherus

GP malo podľa správy prerokovať aj legislatívne návrhy na synodu. „Návrhy na novelizáciu jednotlivých právnych predpisov sa týkajú cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 a cirkevných zákonov č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií a č. 15/1994 o rokovacom poriadku,“ píše sa v správe. Opäť ide o netransparentné informovanie a verejnosť sa nedozvie, aké zmeny za týmito formuláciami stoja.

Členovia cirkvi doposiaľ nevedia, v akej podobe sa na synode chystajú zmeny – či po synode ešte vôbec budú mať právo voliť.

Synoda totiž podľa informácií Lutherus chce zmeniť volebný zákon. K tejto veci sa napríklad Slovenská evanjelická jednota chcela stretnúť s vedením cirkvi. Zdroj však redakcii Lutherusu potvrdil, že JUDr. Čech zo SEJ, ktorý má už vypracovaný návrh zmeny volebného zákona, nebol oslovený, aby ho predložil, a ani informovaný o zmene. Členovia cirkvi tak doposiaľ nevedia, v akej podobe sa na synode chystajú zmeny – či po synode ešte vôbec budú mať právo voliť, alebo to ostane už len na synodáloch, ktorí ako jediní budú mať právo voliť predstaviteľov ECAV.

Na zasadnutí GP sa konali voľby. Išlo o doplnenie členov do synodálnych výborov. Opäť sa v nich potvrdila politika „našich ľudí“, keď sa do výborov dostali ľudia blízki vedeniu, a ešte k tomu v možnom konflikte záujmov. Do mediálneho výboru zvolili Mateja Synaka, ktorý pracuje ako dramaturg v RTVS v oblasti náboženského vysielania. Ide o syna dozorcu Západného dištriktu Petra Synaka, o ktorom Lutherus informoval, že je prvým duchovným zvoleným na laický post. Po tom, ako viacerí upozorňovali na neprofesionálny výkon práce Mateja Synaka v RTVS, konkrétne v Televíznom posle, zvolili ho ešte aj do Mediálneho výboru ECAV, ktorý by ho mal, podľa odborníkov z tejto sféry, skôr usmerňovať a napomínať.

Podobná kontroverzia je aj vo voľbe člena Správnej rady účelového zariadenia Agapé, kam presbyteri dosadili Jána Bunčáka. Ten je, ako je dobre známe, riaditeľom generálneho biskupského úradu, pričom mnohí ho považujú za zbytočného a neprofesionálneho človeka – predovšetkým v porovnaní s jeho predchodcom Dušanom Vagaským. Bunčák však vykonáva lojálny servis vedeniu cirkvi, a tak – zrejme za odmenu – dostal aj ďalšiu funkciu v Agapé.

Rokovalo sa tiež o peniazoch zo zahraničnej pomoci. Z fondu Hoffnung für Osteuropa presbyteri odporúčajú schváliť 2 600 eur na Ekumenickú duchovnú obnovu 2023, čo má byť projekt ECAV, ďalej 3 000 eur na služby Božie v prírode pre Západný dištrikt, 3 000 eur na konferenciu Leuenbergská zmluva v multikultúrnom a multináboženskom kontexte
a 2 900 eur na nákup zariadenia a vybavenie pre domčeky v Matejkovej.

„Je paradoxné, že vedenie cirkvi ide míňať zahraničné peniaze na ekuménu, keď ono samo spôsobilo takú nejednotu vo vnútri ECAV, aká tu ešte nikdy nebola. Rozbili celú cirkev a aj nás farárov sa ľudia pýtajú, či nás idú pripojiť ku katolíkom a či nás oberú o to, za čo bojovali naši predkovia,“ vyjadril sa pre Lutherus duchovný z Východného dištriktu.

Mnohí veriaci nerozumejú ani „móde“ v podobe služieb Božích v prírode. Pýtajú sa, čo je to za filozofiu a či ešte vôbec bude treba Božie chrámy, alebo sa evanjelici a. v. budú stretávať hocikde v prírode.

Zmluva so Združením Švajčiarskej misie viery má poskytnúť pracovné miesto seniorovi Novohradského seniorátu Jánovi Rumanovi.

Generálne presbyterstvo na rokovaní odkleplo návrhu Zmluvy o spolupráci medzi ECAV na Slovensku a Združením Švajčiarskej misie viery, ktorej predmetom je úprava práv a povinností pri prevádzkovaní misijného centra Prameň na súši, píše sa na oficiálnom webe. Mnohí pritom nevedia, že nejde o evanjelické združenie, ale organizáciu, ktorá má blízko hlavne k reformovanej cirkvi. Lutherusu sa ozval zdroj, ktorý disponuje informáciou, že do tohto združenia má ísť pracovať senior Novohradského seniorátu Ján Ruman, pre ktorého tam mali vytvoriť miesto.

„Presbyteri taktiež dostali na zasadnutí od predsedníctva cirkvi informácie aj o personálnych zmenách v rámci Generálneho biskupského úradu, kde ku koncu apríla došlo ku skončeniu zamestnaneckého pracovného pomeru Ing. Oľgy Lackovičovej a na vedomie presbyterstvo zobralo aj zmenu pracovného zaradenia zamestnanca Mgr. Michala Šedoviča,“ uvádza web – no bez toho, aby v správe špecifikoval, na aké miesto sa presúva M. Šedovič. Opäť raz ide o informácie s nulovou výpovednou hodnotou.

Rokovalo sa tiež o Beckovskej Vieske. Presbyteri sa podľa webu zaoberali uznesením presbyterstva Západného dištriktu, ktoré vzniklo v súvislosti s predraženou asanáciou domu v Beckovskej Vieske. Generálni presbyteri žiadajú predsedu kuratória, aby predložil doklady za vykonané práce od realizátora asanačných prác.

Dnes ľudí z H.E.L.P., ktorí pomohli urobiť prevrat v ECAV, označujú za klamárov, práve tí, ktorí sa vďaka nim dostali k moci.

Zároveň požiadali Branislava Rybnikára, ktorý je generálnym presbyterom a zároveň štatutárnym zástupcom združenia H.E.L.P., aby vysvetlil správu, ktorú H.E.L.P. poslalo do všetkých zborov (Lutherus o nej informoval v predchádzajúcom čísle, pozn. red.). Niektoré tvrdenia z tejto správy GP označilo za tendenčné či nezakladajúce sa na pravde. Podľa nich slúžia k ďalšej polarizácii v cirkvi.

Lutherus pritom informoval, že odstránenie domu v Beckovskej Vieske bolo predražené. Uskutočnila sa – podobne ako rekonštrukcia bytu na Panenskej – pod vedením Petra Gärtnera. H.E.L.P. o tom informovalo v liste do zborov, kde písalo aj o celkovej situácii v cirkvi. Dnes chce brať vedenie ECAV na zodpovednosť B. Rybnikára, čo je paradox, pretože ešte pred voľbami ľudia napojení na súčasné vedenie propagovali H.E.L.P. Toto združenie pre nich robilo „špinavú robotu“, keď viedlo agresívnu kampaň cez tzv. Reformačné listy. Tie poslúžili jednorazovému cieľu dostať k moci „našich ľudí“ a následne prestali vychádzať. Dnes ľudí z H.E.L.P. označujú za klamárov a verejnosť kladie otázku: Kto teda klamal – vtedy aj dnes?

Redakcia Lutherus
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!