Medailou in memoriam ocenili dvoch evanjelických farárov

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 19. apríla (TK KBS) – Pri príležitosti 70. výročia zrušenia PTP (Pomocných technických práporov – vojenských táborov nútených prác) sa 17. apríla 2024 pri pamätnej tabuli PTP v Liptovskom Mikuláši konalo slávnostné odovzdávanie pamätných medailí ministra obrany SR desiatim bývalým príslušníkom PTP, prevažne z Liptova.

Ocenení boli štyria žijúci a šiesti in memoriam, medzi nimi aj dvaja evanjelickí farári, a to Pavel Tomko a Ján Havíra.

Program sa začal kladením vencov k pamätnej tabuli za účasti čestnej stráže Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Mestského dychového orchestra.

Po štátnej hymne SR a privítaní vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Richard Zimányi prečítal rozkaz ministra obrany SR a generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Rímeš odovzdal medaily príslušníkom PTP a vdovám a deťom po zosnulých.

Následne M. Rímeš predniesol príhovor za MO SR. Za ocenených sa prihovoril Pavel Tomko, syn evanjelického farára Pavla Tomka, a za Mesto Liptovský Mikuláš zástupca primátora Rudolf Urbanovič.

Na záver predniesol duchovný príhovor za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR Viktor Sabo. Program bol ukončený hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Pavel Tomko sa narodil 26. augusta 1901 v podtatranskej obci Štrba. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Liptovskom Mikuláši, vo Východnej a v Švábovciach. Patril k popredným predstaviteľom verejného života prvej polovice 20. storočia ako publicista, politik a organizátor evanjelickej a. v. mládeže na Slovensku. Bol členom Matice slovenskej a tiež organizátorom a účastníkom občianskeho protifašistického odboja vo Východnej počas 2. svetovej vojny.

Ján Havíra sa narodil 25. januára 1927 v Kračúnovciach. Bol seniorálnym kaplánom v Liptovskej Porúbke u seniora Šenšela. Po ročnej kaplánskej službe pre kázne a prácu s mládežou bol odvedený bez súdneho procesu do vojenského tábora nútených prác na dobu neurčitú. Po Stalinovej a Gottwaldovej smrti na základe generálneho pardonu sa po 25-mesačnom pobyte v pracovnom tábore znovu vrátil do kňazskej služby. Pôsobil v Martine, vo Vyšnej Kamenici, v Levoči a Spišskej Novej Vsi.

Informoval: Peter Sandtner
Foto: KPVS

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!