Generálny právny zástupca tvrdí: Brozman abdikoval kvôli diakonii

BRATISLAVA – Dôvody, pre ktoré sa svojej funkcie vzdal Ján Brozman, bývalý nelegitímne zvolený generálny dozorca, evanjelická verejnosť oficiálne nepozná. Brozman totiž svojim voličom – ani ostatným veriacim – nevydal odpočet zo svojho vyše dvojročného pôsobenia na tomto poste a neozrejmil ani to, prečo z Predsedníctva ECAV odchádza. Svojou verziou o dôvodoch jeho abdikácie na synode prekvapil generálny právny zástupca ECAV na Slovensku Vladimír Cipciar.

Cipciar sa na synode vyjadril, že príčinou Brozmanovho rozhodnutia mali byť mocenské boje v Evanjelickej diakonii. Údajne sa mu nepáčilo, že zástupcovia Východného dištriktu, medzi nimi aj Marián Damankoš, súčasný kandidát na generálneho dozorcu a predseda Generálneho hospodárskeho výboru, mali mať snahu zvoliť riaditeľa Evanjelickej diakonie spomedzi „svojich ľudí“, teda mocensky na toto miesto dosadiť človeka, ktorý by vyhovovalo tomuto názorovému krídlu v ECAV. Takýto scenár by pritom znamenal porušenie cirkevných zákonov, keďže Evanjelická diakonia je riadená správnou radou a iba tento orgán má kompetenciu menovať riaditeľa. Podľa platnej legislatívy to teda nemôže urobiť generálne presbyterstvo, ktoré sa napriek tomu o to snažilo. Podľa informácií Lutherusu Brozman odmietol dať protizákonne hlasovať, čo malo mať za následok nezvládnutie situácie zo strany M. Damankoša, ktoré sa podľa svedkov nezaobišlo bez invektív voči J. Brozmanovi. Ten sa vzápätí rozhodol pre abdikáciu z najvyššieho laického postu v cirkvi. A práve M. Damankoš, ktorý
v tomto procese zohral rolu, sa vzápätí vo voľbách uchádza o jeho miesto.

Informácie, ktoré na synode prezentoval V. Cipciar, mali za následok alibistickú reakciu generálneho biskupa Ivana Eľka, ktorý pred všetkými synodálmi uviedol, že tieto dôvody Brozmanovej abdikácie počuje prvýkrát. Brozman bol pritom vo vedení cirkvi jeho najbližším funk-
čným spolupracovníkom. Časť synodálov jeho reakciu označila za divadlo, ktoré si evanjelická verejnosť nezaslúži. Podľa nich je namieste, aby vedenie cirkvi o svojich krokoch – a ich dôvodoch –  informovalo otvorene a čisto tak, ako to sľubovalo pred voľbami v roku 2018.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!