Konferencia európskych cirkví má nového generálneho sekretára

HANNOVER – Riadiaci výbor Konferencie európskych cirkví (CEC) na svojom zasadnutí v Hannoveri 14. marca oznámil vymenovanie nového generálneho sekretára, uvádza časopis Getsemany. Stal sa ním Frank Dieter Fischbach z Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), ktorý sa funkcie ujme v lete. Nahradí predchádzajúceho generálneho sekretára, dánskeho luterána Jørgena Skova Sørensena, ktorý túto funkciu zastával od januára 2020 do decembra 2023, keď podal rezignáciu z osobných dôvodov, aby mohol byť so svojou rodinou v Kodani a venovať jej viac času.

Frank Dieter Fischbach študoval evanjelickú teológiu na univerzitách v Heidelbergu, Tübingene a Bonne, po štúdiách pôsobil ako duchovný v niekoľkých evanjelických zboroch v Nemecku. V rokoch 2011 – 2018 bol delegovaný ako sekretár do Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), kde úzko spolupracoval s inštitúciami Európskej únie a s Radou Európy. Od roku 2019 bol v rámci Evanjelickej cirkvi v Nemecku hlavným cirkevným radcom a referentom pre zahraničnú službu v severnej a západnej Európe. Zároveň bol povereným zástupcom EKD v tzv. Miešenskom dialógu, čiže ekumenickom dialógu medzi Evanjelickou cirkvou v Nemecku a Anglikánskou cirkvou, nazvanom podľa Miešenského vyhlásenia z roku 1988.

Novovymenovaný generálny sekretár vyjadril svoju vďačnosť za zverenú dôveru a okrem iného uviedol: „Pevne verím v Konferenciu európskych cirkví ako spoločenstvo rôznych európskych cirkví a v jej osobitnú úlohu pri utváraní lepšej budúcnosti Európy, uskutočňovaní mieru, zmierení a presadzovaní hlasu pre spoločné kresťanské hodnoty v politickej sfére.“

Konferencia európskych cirkví je spoločenstvom 114 cirkví z pravoslávnej, protestantskej a anglikánskej tradície z celej Európy a spolu so svojimi ekumenickými partnermi zastupuje viac ako 380 miliónov európskych občanov. Dvadsaťčlenný riadiaci výbor bol zvolený na minuloročnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v júni 2023 v estónskom Talline. Valné zhromaždenie zvolilo nové vedenie CEC: predsedom sa stal arcibiskup thyateirský a britský ekumenického patriarchátu Nikitas; podpredsedami anglikánska biskupka Huntingdonu Dagmar Winter a Frank Kopania z Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Do riadiaceho výboru bol opätovne zvolený Peter Kratochvíl, delegát Českobratskej cirkvi evanjelickej a bývalý riaditeľ Ústavu medzinárodných vzťahov.

Z cirkví pôsobiacich v Českej republike je členskými cirkvami CEC šesť cirkví: Cirkev československá husitská, Českobratská cirkev evanjelická, Evanjelická cirkev metodistická, Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku, Sliezska cirkev evanjelická augsburská.

R
Foto: ceceurope.org / Jens Schulze / EKD

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!