Pripravujú konzervatívne stanovisko k sobášom homosexuálov

Už teraz sa však ozývajú hlasy k odklonu od vierouky – vraj v snahe nebyť extrémistami

NIMNICA – Na synode v Nimnici zazneli aj správy predsedov výborov. Rezonovali v nich aktuálne témy, ako je spolužitie párov rovnakého pohlavia či transgender otázky, teda problematika zmeny pohlavia.

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku sa na svojich zasadnutiach venoval tvorbou vyhlásenia k homosexualite. „LGBTI ideológia nastoľuje nielen otázky súvisiace s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, ale do popredia sa čoraz viac dostávajú otázky transgendru, zmeny pohlavia, teda súvisiace s identitou mužov a žien,“ uvádza sa v správe s tým, že ideológia zneužíva nedostatok poznatkov u bežného obyvateľstva a podľa výboru aj prijímanie nesprávnych názorov. Podľa informácií, ktoré má Lutherus k dispozícii, sa k téme LGBTI pripravuje konzervatívne stanovisko. Informovala o tom na synode aj predsedníčka Vieroučného výboru ECAV K. Hudáková. No už teraz s takýmto postojom mnohí synodáli nesúhlasia. Viacerí farári sa na margo toho vyjadrili, že je len otázkou, času, kedy bude aj ECAV na Slovensku sobášiť homosexuálne páry. Rovnako to vidia s gender ideológiou, keď si o pohlaví rozhodujú predovšetkým mladí ľudia sami. Na synode sa k tejto otázke vyjadril aj riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove Marián Damankoš, ktorý uviedol, že netreba ísť výhradne konzervatívnou cestou, aby cirkev nebola radená k extrémistom. Podľa jeho slov na Evanjelickom gymnáziu v Prešove už majú prípad, keď sa chlapec cíti ako dievča a chce, aby ho tak aj oslovovali. „Je tu teda istý náznak snahy, aby sa ECAV časom i na úkor Božích zákonov prispôsobila ideológii, ktorá bude uznávať ľudské princípy a vyznávať človeka ako Boha,“ vyjadril sa pre Lutherus jeden zo synodálov.
V správe bohoslužobného výboru ECAV sú načrtnuté témy ako sobáše mimo kostola, emeritný kríž, nový svätodušný predspev, nosenie kamže, nové liturgické pozdravy a požehnania a ďalšie. Zbor biskupov ECAV vydali dočasné usmernenie k prisluhovaniu sviatosti Večere Pánovej platné iba počas Covid-19, ktoré však nebolo implementované. „Vzhľadom na to, že po pandémii sa prisluhuje Večera Pánova aj iným spôsobom ako pred pandémiou (pomocou kalištekov), o prijímaní sviatosti Večere Pánovej intinkciou alebo pomocou kalištekov má byť vydané usmernenie záväzné pre celú cirkev.“ Lutherus o tejto téme písal v jednom z predchádzajúcich čísel, keď konštatoval, že prisluhovanie, ktoré preferuje vedenie cirkvi (pomocou kalištekov, nemá relevantný vieroučný základ. Schválené však bolo prijímanie Večere Pánovej intinkciou (omočením oblátky vo víne), ktorú biskupi naopak neodporúčajú.
Predseda bohoslužobného výboru Ján Hroboň priblížil usmernenie o používaní kalištekov, ktoré bolo zaslané aj do všetkých cirkevných zborov. Synodáli reagovali otázkami, ako môžu prijímať z kalištekov, keď to nebolo schválené – a to, čo schválené bolo, zas biskupi neodporúčajú. Hroboň uviedol, že je to vlastne len usmernenie na úrovni odporúčania a v podstate to tak ani nemusia robiť. Niektorí synodáli sa pre Lutherus vyjadrili, že vlastne teda ani biskupov netreba brať vážne, keď rovnako pristupujú aj ku schváleným a neschváleným postupom v dôležitých otázkach. Faktom však podľa nich je, že pri nedodržiavaní usmernení radi prenasledujú nepohodlných.
Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!