Zmarený spor: Reformata nedokázala správne definovať obsah žaloby. Exúčtovníčke musí zaplatiť trovy

SENICA – Súd s Janou Danišovou, niekdajšou účtovníčkou spoločnosti Reformata, sa pre cirkev skončil neúspešne. Zdása, že sa o to postaralo samotné súčasné vedenie Reformaty. Verdikt, ktorý súd vyniesol ešte v máji minulého roka,prináša oprávnené otázky, či mohlo ísť zo strany žalobcu o cielené zmarenie sporu, ktorý sa ťahal niekoľko rokov. 

Žalobca, Reformata s. r. o., sa ešte v roku 2015 (počas pôsobenia predsedníctva ECAV v zložení I. Lukáč a M. Klátik) v známom spore dožadoval, aby súd zaviazal Danišovú vrátiť Reformate tzv. elektronické účtovníctvo. Išlo k doklady k mzdám za rok 2014, účtovné doklady a podvojné účtovníctvo za rovnaký rok, ako aj celé účtovníctvo v elektronickej podobe. Reformata následne žalobu rozšírila o vydanie kompletnej mzdovej agendy za roky 2005 – 2014 a účtovné doklady vyhotovené v podvojnom účtovníctve za roky 2005 – 2014.

Po úspešnom odvolaní na krajskom súde mala Reformata spresniť žalobu tak, aby obsahovala presný technický popis toho, čoho sa žalobou domáha, aby tak J. Danišová bola súdom zaviazaná vydať žalobcovi účtovníctvo žalobcu spracované v elektronickej (technickej) podobe za účtovné roky 2008 až 2014. Za týmto účelom bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý presne definoval požadované údaje. Reformata (pod vedením súčasného konateľa Rybnikára) však nepresne odpísala zo znaleckého posudku, čo žiada od bývalej účtovníčky vydať. Chyba pri opísaní napokon spôsobila, že súd žalobu o vydanie elektronického účtovníctva zamietol. Z rozsudku sa ukazuje, že žalobca nedokázal ani správne opísať výroky znalca – a súd, pochopiteľne, nie je na to, aby takéto chyby opravoval. Vo výsledku teda kvôli nespráv- nemu popisu súd žalobu odmietol.

Spor o elektronické účtovníctvo sa teda za podozrivých okolností skončil fiaskom. Nedospel totiž k rozuzleniu samotnej podstaty veci – tým pádom Reformata spor neprehrala na tom, že by nemala nárok na vydanie elektronického účtovníctva. Stroskotal totiž na pisateľskej chybe žalobcu – Reformaty pod Rybnikárovým vedením. Tento fakt nahrávam úvahám, či blízky priateľ a neúnavný podporovateľ niekdajšieho konateľa Vladimíra Da- niša (mimochodom, opäť zamestnaného v Reformate) takto zmaril spor úmyselne, alebo skutočne išlo o školácky omyl. Jedno je však isté – z Reformaty z tohto dôvodu odtečú ďalšie peniaze. Súd ju totiž zaviazal, aby Jane Danišovej nahradila všetky trovy konania v plnom rozsahu.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!