Konventy sa budú konať až po uvoľnení pandemických opatrení

Generálne presbyterstvo sa na zasadnutí 29. januára venovalo otázke termínov zborových konventov a menovania funkcionárov. Na webe cirkvi o tom informovala Zuzana Poláková zo sekretariátu ECAV.

Podľa publikovaných informácií k tomu presbyteri prijali dve uznesenia. V prvom z nich konštatovali, že „GP ECAV na základe vzniknutej epidemiologickej situácie v SR, ktorá znemožňuje zasadnutia prípravných orgánov aj samotných zborových konventov posúva termíny konania zborových konventov.“ Uznesenie hovorí o tom, že zborové konventy ECAV sa budú konať do jedného mesiaca po uvoľnení epidemiologických opatrení do tej miery, že umožnia zvolanie zborových konventov bez obmedzení počtu veriacich v chrámoch. „Po ukončení zasadnutí zborových konventov sa do jedného mesiaca budú konať seniorátne konventy a následne po ich zasadnutí do jedného mesiaca aj výročné konventy dištriktov ECAV, následne zasadne Synoda ECAV,“ konštatuje sa v prijatom uznesení.

Druhé z uznesení, ktoré na konci januára prijalo generálne presbyterstvo, sa týka menovania funkcionárov. Presbyterstvo v ňom odporúča predsedníctvam vyšších cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na základe zákona 1/1993: „seniorátne predsedníctvo vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v cirkevných zboroch a dištriktuálne predsedníctvo vymenúva administrátorov do neobsadených funkcií v seniorátoch na obdobie do ich definitívneho obsadenia, aby v CZ a v seniorátoch, kde členom presbyterstva počas núdzového

stavu končí volebný mandát, vymenovalo do najbližšieho volebného konventu administrátorov uprázdnených funkcií.“

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!