Zablahoželali k 60-ke emeritnému generálnemu biskupovi

DUNAJSKÁ LUŽNÁ – Na 14. nedeľu po Svätej Trojici 10. septembra v rámci služieb Božích venovaných začiatku nového školského roka pozdravili aj emeritného generálneho biskupa Miloša Klátika pri príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín. Po službách Božích sa konal zborový deň, na ktorom sa zúčastnilo asi tristo členov cirkevného zboru a hostí z celého Slovenska i zo zahraničia.

Kázňou slova Božieho poslúžil emeritný dištriktuálny biskup Milan Krivda. Pri príležitosti začiatku nového školského roka biskup oslovil deti, ale aj ostatných prítomných, aby uvažovali nad tým, či správne využívajú čas, ktorý im bol Pánom Bohom daný, a či sa usilujú konať tak, ako konal náš Pán Ježiš Kristus. V kázni tiež poukázal na zásluhy biskupa Miloša Klátika, ktorý dal postaviť nový kostol, faru a celý zborový areál v Petržalke, založiť prvú evanjelickú cirkevnú materskú školu na Slovensku po nežnej revolúcii, ako aj evanjelickú základnú školu a evanjelické gymnázium v Petržalke. Slúžil aj ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a dodnes vychováva ako pedagóg nových služobníkov na evanjelickej bohosloveckej fakulte“.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili viacerí farári a farárky z našej cirkvi, ako aj arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi Ján Babjak, zástupca Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Milan Bílý, emeritný superintendent Metodistickej cirkvi Pavel Procházka, bývalý predseda Židovskej náboženskej obce Igor Rintel, za Reformovanú kresťanskú cirkev sestra farárka Mária Meňkyová, ďalej riaditeľ Diakonie ECAV v Slovinsku a zborový farár v Hodoši Peter Andrejčák. 

Popoludňajší program moderovala sestra Zita Horníková. S pásmami slova, spevu a tanca vystúpili deti zo súboru Prvosienka zo Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej, folklórny súbor Červené jabĺčko z Rovinky a spevácky zbor Jednoty dôchodcov z Dunajskej Lužnej pod vedením Zdenky Frčkovej; duet spievali Lucia Čerňanská a Daniel Mikloško, báseň predniesla Laura Špindorová. 

Informovala: Edita Škodová
Foto: Anna Mária Bodnárov

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár