Z nevýhodnej zmluvy je zrazu superprojekt

Boli motiváciou k zmene názoru lukratívne provízie?

SLIAČ – V kúpeľoch Sliač sa 15. októbra uskutočnila už druhá Synoda ECAV na Slovensku v tomto roku. Rozruch opäť vyvolalo rokovanie o Reformate, spoločnosti spravujúcej cirkevný majetok, ktorá je už roky spájaná s najvypuklejšími kauzami v cirkvi. Aktuálne funguje pod vedením konateľov Tomáša Hybena a Petra Gärtnera, opakovane neúspešného kandidáta na post generálneho dozorcu.

Kým na prvej synode v júni v Banskej Bystrici rokovali o Reformate hneď na začiatku programu, tentoraz problematický bod o cirkevnej eseročke presunuli až do neskorých večerných hodín – teda na čas, keď už pomerne veľká časť synodálov odišla zo zasadnutia. Líšil sa aj spôsob – a predovšetkým obsah – prezentácie o aktuálnom dianí v Reformate. V júni Hyben s Gärtnerom dramaticky vykresľovali katastrofický obraz o tejto spoločnosti, o nehospodárnosti nakladania s majetkom, ako aj o Jánovi Gasperovi, niekdajšom riaditeľovi Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Ten si mal podľa ich vtedajšej interpretácie na júnovej synode z diakonie urobiť akoby súkromnú spoločnosť, z ktorej mal vyťažiť, koľko sa len dalo – namiesto služby lásky, ktorou má diakonia byť. Podľa mnohých synodálov bolo až komické, ako „bombasticky“ konatelia prezentovali objavy, ktoré už roky predtým na verejnosť vyniesli Imrich Lukáč a bývalý konateľ Štefan Sabol. Nielenže ich transparentne zverejňovali už v minulosti, ale písal o nich aj Evanjelický posol v bývalom zložení redakcie. Po jej odchode z Tranoscia sa problémom okolo Reformaty naďalej venoval týždenník Lutherus.

Dialo sa to aj v kauze, keď Tomáš Hyben verejne poukázal na pre cirkev nevýhodnú zmluvu, ktorú podpísali ešte Eľko s Brozmanom. Zmluvu v mene cirkvi uzavreli s developerom spoločnosti AZC, a. s., stavajúcou budovu v blízkosti cirkevného objektu na Svoradovej ulici 1, v dôsledku čoho by bola stavba vo vlastníctve ECAV zatienená, a tým pádom znehodnotená. Na júnovej synode Hyben túto zmluvu prezentoval ako obrovské pochybenie Eľka a Brozmana. Naznačovalo to, že za podpisom nevýhodnej zmluvy mohli stáť aj určité provízie. Teraz, na synode v októbri, sa však situácia radikálne otočila. Priamo na rokovanie synody totiž prišiel zástupca developera, ktorý synodálom predstavil projekt svojej budovy. V narýchlo pripravenej prezentácii s mnohými chybami vytváral dojem, že ide o vynikajúci nápad, a dokonca uviedol, že ide o spoločný projekt s ECAV na Slovensku. Myšlienka sa zjavne – zrazu – zdala mimoriadne výhodná aj z pohľadu Hybena s Gärtnerom. Pritom ide o projekt, v dôsledku ktorého má byť cirkevná budova zbúraná. Developer si tak postaví svoju vlastnú budovu, získa parkovacie miesta – no nie je celkom zrejmé, čo na oplátku získa samotná cirkev. Ani zástupca investora, ani konatelia Reformaty totiž na túto otázku priamo neodpovedali. Z náznakov bolo možné vyrozumieť, že ECAV na Slovensku bude mať na budove investora určitý podiel. Konkrétne fakty nie sú nateraz známe, zrejme budú závisieť od dohody a budúcich zmlúv, ktoré uzatvorí predsedníctvo ECAV a generálne presbyterstvo s developerom.

Pomerne veľká časť synodálov ostala po prezentácii „výhodného projektu“ značne zneistená a pri hlasovaní dávala najavo svoju nedôveru. Z troch uznesení týkajúcich sa tohto projektu boli napokon schválené dve a to realizácia združenej investície ECAV so spoločnosťou AZC, a. s., s cieľom integrovania časti nehnuteľnosti ECAV do spoločného projektu tak, aby vznikli synergické efekty, a to s podmienkami, že majetok ECAV po spracovaní projektovej dokumentácie a po jej schválení orgánmi štátnej správy sa vloží do spoločného projektu. ECAV bude poskytovať súčinnosť pri príprave podkladov a zabezpečené vyjadrení. Druhé schválené uznesenie poveruje predsedníctvo ECAV vo funkcii Valného zhromaždenia spoločnosti Reformata, s. r. o., prostredníctvom súčasných konateľov spoločnosti Reformata Petra Gärtnera a Tomáša Hybena v spolupráci so súčasným generálnym právnym zástupcom ECAV Ivanom Syrovým rokovať o návrhu a podmienkach zmluvy, na základe ktorej sa bude daná investícia realizovať. Je zjavné, že projekt sa napokon aj napriek neschváleniu tretieho uznesenia, ktoré hovorilo o podpise zmluvy o budúcej zmluve, bude nakoniec realizovať. Ako sa však skončí príbeh tejto lukratívnej budovy s bohatou históriou, je zatiaľ nejasné. Podľa niektorých synodálov by naši predkovia len horko zaplakali, veď aj túto budovu cirkev nadobudla len vďaka dávnemu projektu Cirkev sebe, keď i chudobní evanjelici dali pre cirkev aj to posledné.

Niektorí synodáli tak pred hlasovaním znechutene odišli a pre Lutherus sa vyjadrili, že v hre môžu byť, po náhlom obrate, aj lukratívne provízie. Podľa nich sa ukazuje, že oboch súčasných konateľov Reformaty zrejme môže motivovať finančný prospech. Pripomenuli, že dozorná rada Reformaty pred krátkym časom Hybenovi a Gärtnerovi navrhla odmeny vo výške takmer 10 000 eur pre každého. No to ani zďaleka nie je všetko. Podľa informácií z generálneho presbyterstva, ktoré synode poskytol Roman Žilinčík, si na rokovaní najvyššieho grémia chceli dať schváliť aj 10-percentný podiel z investícií a opráv a 5 percent z predaja do vlastného vrecka. V praxi to znamená, že ak by sa preinvestoval napríklad objem financií, ktoré na Medzinárodnom súde v Štrasburgu vybojoval Miloš Klátik s Imrichom Lukáčom pre ECAV, a to cca 500 000 eur, Hyben a Gärtner ako konatelia by si polepšili o 50 000 eur.

Podľa synodálov je takéto myslenie jasným signálom, že majetok je pre súčasných funkcionárov viac ako cirkev i samotná viera v Boha. Ako uviedol jeden z účastníkov synody v Sliači, je hrozné, že títo ľudia sa neboja Pána Boha, hoci Božie slovo jasne poukazuje na to, že Boh trestá hriechy otcov na deťoch, a to až do piateho pokolenia.

Redakcia Lutherus
Foto: Redakcia Lutherus

 

Prezentácia projektu developera na Svoradovej 1

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!