V Lieskovci zrekonštruovali kultúrnu pamiatku. Oslávili to trojitou slávnosťou

LIESKOVEC – V nedeľu 2. októbra mali evanjelici v Cirkevnom zbore ECAV Zvolen opäť slávnosť. Po tom, ako v uplynulých mesiacoch zrekonštruovali a nedávno predstavili obnovenú historickú zvonicu v Tŕní v časti Kašova Lehôtka, vynovili aj zvonicu v Lieskovci.

Trojitú udalosť – Poďakovanie za úrody zeme, Pamiatku posvätenia zvonice v Lieskovci s novo zrekonštruovaným elektrickým pohonom zvonov a zborový deň vo filiálke Lieskovec – zorganizoval pre svojich evanjelikov cirkevný zbor vo Zvolene.

Služby Božie sa konali na školskom dvore pri zvonici za účasti zborových farárov Jána a Lívie Mojzsisovcov a kantora Jána Štrihu. Účastníkov privítal a históriu filiálky Lieskovec podal kurátor Július Jankovský. Po skončení služieb Božích sa všetci stretli v kultúrnom dome pri guľáši a príjemných rozhovoroch s blízkymi ľuďmi. Ako informovala poddozorkyňa cirkevného zboru vo Zvolene E. Kostorová, niektorí cirkevníci boli v týchto miestach v Lieskovci prvýkrát. „Bolo to milé a požehnané stretnutie, za ktoré patrí poďakovanie v prvom rade Pánu Bohu, a tiež cirkevníkom z filiálky Lieskovec,“ dodala na margo podujatia.

Zvonicu v Lieskovci postavili podľa Kostorovej v roku 1866, pristavená bola k existujúcej škole. Išlo o jednoduchú murovanú stavbu s ihlanovou helmicou na pôdoryse štvorca. V roku 1892 si do nej veriaci zadovážili dva zvony.

Obec Lieskovec patrí do Cirkevného zboru ECAV Zvolen. Tu žijúci obyvatelia aj evanjelickí predkovia si veľa vytrpeli od Turkov. V roku 1577 bola obec vyrabovaná a časť jej obyvateľov odvlečená do zajatia. Útrap si však obyvatelia užili aj v 17. storočí počas protihabsburských povstaní (1604 – 1711). V roku 1703 táborilo v Lieskovci vojsko generála Bercsényiho, ktoré obec vypálilo.

V roku 1885 bolo v Lieskovci 615 evanjelikov. Školu si Lieskovania postavili v roku 1803. V roku 1852 si vybudovali novú, ktorá viac zodpovedala vtedajším požiadavkám. V roku 1869 prestavali učebňu a zakúpili učebné pomôcky. Dňa 9. novembra 1874 vypukol veľký požiar a škola zhorela. Nasledujúceho roku ju Lieskovania od základov znovu vybudovali a 19.decembra 1875 bola slávnostne posvätená. Keďže sa počet školákov zväčšil, v roku 1912 postavili druhú školskú triedu a zriadili byt pre učiteľa.

V roku 1866 si evanjelici pri škole postavili vežu – zvonicu, do ktorej preložili aj zvon, a 1. novembra 1866, za spoluúčinkovania zvolenských učiteľov Jána Fuchsa a Jozefa Antolíka, ju posvätil farár Ján Thébusz (jednoduchá murovaná stavba s ihlancovou helmicou na pôdoryse štvorca). V roku 1892 si zadovážili dva zvony. V prvej svetovej vojne 1914 – 1918 rekvirovala vojenská správa zvony pre svoje vojnové ciele. Tak bol aj v Lieskovci zrekvirovaný jeden menší zvon a väčší sa podarilo zachrániť. Vojenská správa úradne určenú hodnotu za zvon vyplatila, ale za tie peniaze sa nedal zadovážiť po vojne nový zvon. Museli na zvon dlhšie šetriť a k tým peniazom, čo dostali za rekvirovaný zvon, prikladali postupne milodary. Do zvonice v Lieskovci bol objednaný nový zvon, väčší ako ten, čo zostal, a tak Lieskovec má teraz väčšie zvony, ako mal pred vojnou.

Od 1. januára 1941 bola škola v Lieskovci podľa zákona č. 308 zriaďovacou listinou premenovaná na Evanjelickú a. v. ľudovú školu. Chodilo do nej v tom čase vyše 80 percent – teda 59 detí evanjelického a. v. vyznania a 4 deti rímskokatolíckeho vyznania.

Podľa zápisnice z 8. marca 1944 z riadneho výročného konventu sa fília rozhodla pre stavbu kostola v Lieskovci. Výstavba kostola nebola však nikdy realizovaná.

Na konvente 27. mája 1945 bolo konštatované, že je potrebné opraviť vežu, ktorá bola počas ťažkých 18-dňových bojoch a bombardovania posledný deň zasiahnutá granátom. Bola odstrelená strecha. V roku 1954 za ťažkých podmienok vo fílii Lieskovec pripravujú sa na vojnou zničenú opravu zvonice. Generálna oprava zvonice sa konala pred 15 rokmi v roku 2007 a v roku 2021 bola urobená rekonštrukcia elektronického pohonu zvonov.

Informovala Eleonóra Kostorová
Foto: Eleonóra Kostorová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár