Vyhlásenie predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty k voľbám generálneho dozorcu

Predsedníctvo Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) vyjadruje znepokojenie, že na kandidačnú poradu dňa 4. apríla 2022 vo Zvolene nebola predložená kandidatúra brata Viktora Čopa. Ten ako kandidát SEJ a súčasne aj člen Organizačného výboru na podporu Otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku prijal návrh kandidovať na post generálneho dozorcu ECAV a kandidačné dokumenty osobne odovzdal na Biskupskom úrad Západného dištriktu vo Zvolene.

Oslovení seniori, dozorcovia a biskupi, ktorí majú kompetenciu predkladať na kandidačnú poradu kandidačné dokumenty nominantov, ktorí chcú kandidovať, odmietnutím ich predloženia vedome potlačili základné ústavné právo člena ECAV na Slovensku „byť volený“. Tento čin považuje predsedníctvo SEJ za prejav arogancie najvyšších predstaviteľov ECAV na Slovensku, medzi ktorými je aj biskup Západného dištriktu. Tým kandidačná porada a voľby generálneho dozorcu stratili dôveru nielen predsedníctva SEJ, ale určite všetkých slušných členov ECAV na Slovensku.

Predsedníctvo SEJ vyzýva členov ECAV na Slovensku, aby sa zúčastnili volieb generálneho dozorcu a vyškrtli oboch kandidátov, čím predídu eventuálnej manipulácii s volebnými lístkami a aby v prípade verejnej voľby hlasovali proti. Spochybnenie legitimity takýchto volieb by bolo potvrdením nevyhnutnosti reformy ECAV, ktorú podporilo vyše 2 500 členov ECAV z vyše 300 miest a obcí.

Peter Bzdúch
Ján Holčík
Viktor Čop
Svetozár Gavora
Peter Hríb
Peter Ballo

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!