Tranoscius nepriamo uznal nezákonnosť volieb predstavenstva

Ešte pred finálnym rozhodnutím súdu sa chystajú voľby nových orgánov spoločnosti

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Tranoscius nepriamo priznal, že takmer všetci členovia jeho predstavenstva a dozornej rady boli zvolení v rozpore so zákonom. Poukazuje na to pozvánka na aprílové valné zhromaždenie.

Jedným z bodov programu je voľba celého predstavenstva a dozornej rady. Tranoscius tak – ešte pred právoplatným rozsudkom súdu, ktorý v danej veci koná – de facto uznáva, že žalobcovia, teda tí, ktorí poukázali na rozpor so zákonom v prípade volieb z roku 2019, mali pravdu.

Na fakt, že aktuálni členovia predstavenstva Tranoscia sa funkcií ujali neprávoplatne, a tým pádom nelegálne prevzali vedenie vydavateľstva, upozorňovali už priamo na valnom zhromaždení v roku 2019 bývalí členovia predstavenstva, ako aj ďalší akcionári. Keďže mocichtiví uchádzači o funkcie ich argumenty ignorovali, rozhodli sa obrátiť na súd. Ak by súčasní mocipáni v Tranosciu uznali relevantnosť argumentov už vtedy, mohlo vydavateľstvo Tranoscius ušetriť nemalé výdavky na súdne konanie. Teraz, naopak, možno hovoriť o poškodzovaní akciovej spoločnosti zo strany jej nelegitímneho vedenia.

Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na konci apríla v Liptovskom Mikuláši, však vyvoláva ďalšie otázniky. Tie sa začínajú objavovať už pri samotnej pozvánke na jeho konanie. Tú podpísal Ján Hroboň, jediný legitímny člen predstavenstva. Valné zhromaždenie však môže zvolať iba celé predstavenstvo – ktorého legitimitu spochybnili aj samotní terajší členovia. Tento fakt môže viesť k neplatnosti celého valného zhromaždenia. Skutočnosť, že pozvánku podpísal J. Hroboň, nijako nezmení (ne)právoplatnosť zvolania zasadnutia akcionárov.

K pozvánke mali akcionári priloženú aj správu o hospodárení akciovky. Z nej vyplýva, že Tranoscius vytvoril plusový hospodársky výsledok vo výške 38-tisíc eur. V skutočnosti takýto zisk ešte vydavateľstvo nikdy nevyprodukovalo a po období pandémie, zatvorených predajniach a pri predpoklade o klesajúcich výnosoch z periodík je viac než pravdepodobné, že zisk je vytvorený len umelo, z hľadiska účtovných operácií.

Lapsusom v súvislosti so zvolaním valného zhromaždenia je aj fakt, že napriek doručeniu pozvánky s heslom pre získanie materiálov na rokovanie sa akcionári žiadnych podkladov nedočkali. Server, na ktorý pozvánka odkazuje, bol totiž v čase doručenia pozvánok stále prázdny a akcionárom ponúkal iba rok staré dokumenty z predchádzajúceho valného zhromaždenia v roku 2020.

Redakcia Lutherus

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!