Vinczeová sa vzdala až po mediálnom tlaku. 
Na jej miesto sa bude opäť voliť v utajenom režime

ZVOLEN – Na to, aby sa Renáta Vinczeová po zvolení za generálnu dozorkyňu vzdala postu dištriktuálnej dozorkyne, bola podľa všetkého potrebná až medializácia v týždenníku Lutherus. Vinczeová sa totiž funkcie v dištrikte zriekla až 18. januára na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva.

Presbyteri na rokovaní vo Zvolene prijali informáciu o vzdaní sa funkcie dištriktuálnej dozorkyne a vzápätí na uvoľnené miesto vypísali nové voľby. Foto: zdecav.sk

Presbyteri na rokovaní vo Zvolene prijali informáciu o vzdaní sa funkcie dištriktuálnej dozorkyne a vzápätí na uvoľnené miesto vypísali nové voľby. Foto: zdecav.sk

Presbyteri na rokovaní vo Zvolene prijali informáciu o vzdaní sa funkcie dištriktuálnej dozorkyne a vzápätí na uvoľnené miesto vypísali nové voľby, ktoré sa vraj uskutočnia podľa schváleného harmonogramu. Ten však – zrejme zámerne – nezverejnili. Aj keď v závere textu na webe Západného dištriktu svieti fráza: „Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi…“, skutky svedčia o presnom opaku. Verejnosti opäť utajili harmonogram volieb, tutlajú aj informáciu, kedy bude zasadať kandidačná porada. Ide zrejme o snahu zabrániť tomu, aby sa o post dištriktuálneho dozorcu uchádzal niekto, kto nie je po vôli súčasnému vedeniu ECAV na Slovensku.

Situácia sa teda opakuje: ak by bola snaha navrhnúť kandidáta z iných názorových táborov, ako má terajšie vedenie, predpokladom je, že by nebol kandidovaný alebo odhlasovaný kandidačnou poradou. Verejnosť dokonca ani nevie, kto tvorí kandidačnú poradu – teda na koho sa majú obracať, ak chcú niekoho kandidovať, ani dokedy tak môžu urobiť.

Režim utajovania už spôsobuje pretekanie pomyselného pohára trpezlivosti medzi evanjelikmi a. v. na Slovensku. Čoraz viac z nich žiada abdikáciu súčasných vrcholných predstaviteľov cirkvi a nastolenie poriadku v demokratickej cirkvi.

Redakcia Lutherus
Foto: zdecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár