Vedeniu cirkvi nezáleží na starých a chorých. Nedokáže zabezpečiť ani len to, aby v rozhlase zazneli čísla piesní

BRATISLAVA – Ďalšie zlyhanie na celej čiare v podaní vedenia cirkvi a ich podriadených. Bez akejkoľvek úcty ukázali, že im na evanjelikoch a. v., hlavne starších a chorých, absolútne nezáleží.

Mnohí veriaci totiž v nedeľu, na ktorú v januári pripadlo rozhlasové vysielanie evanjelických služieb Božích, čakali pri svojich rádioprijímačoch s ceruzkami v rukách, aby si hneď v úvode poznačili čísla spievaných piesní a mohli si ich nalistovať v Evanjelickom spevníku. Čakali však márne. Redaktorka rozhlasu ich jednoducho ne-
uviedla.

„Vedenie ECAV tak znova ukázalo, že bežní evanjelici sú mu ľahostajní. Nezáleží im na našich duchovných potrebách. Ani netušia, koľko je medzi nami nevládnych a chorých, nemáme možnosť ísť osobne do Božích chrámov, aby sme tam spievali piesne z nášho spevníka a vypočuli si kázeň,“ volala do redakcie Lutherusu sklamaná cirkevníčka. Práve pre ľudí, ktorí z dôvodu veku, choroby či iných príčin nemôžu zájsť v nedeľu do kostola, predchádzajúce vedenia cirkvi zariadili možnosť raz mesačne počuť služby Božie z rozhlasu, a tak byť aspoň na diaľku účastní na bohoslužobnom živote. „Žiaľ, naše potreby sú ľuďom vo vedení ukradnuté, vôbec ich to netrápi,“ volal do redakcie takmer 90-ročný evanjelik.

Pridali sa k nemu aj ďalší, ktorí telefonicky alebo e-mailom kládli otázku, načo je cirkvi takéto vedenie, ktoré nedokáže zabezpečiť ani len to, aby v rozhlase zazneli čísla piesní, keď už ich nechcú zverejniť v predstihu, aby ich mohli publikovať aj iné médiá a rozšíriť tieto informácie medzi veriacich. „Je to škandál. Darmo som čakala s ceruzkou v ruke, piesní som sa nedočkala. Tu, v domove dôchodcov, sme chceli služby Božie počúvať viacerí, no piesne sme si museli narýchlo hľadať podľa slov,“ vyjadrila sa ďalšia evanjelička, ktorá takéto konanie vedenia ECAV nazvala nehanebným zlyhaním.

Redakcia Lutherus
Foto: Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár