Vedenie cirkvi i vybralo ďalšiu obeť: zo lužby v cirkvi už dokonca vylúčilo aj dôchodkyňu

BRATISLAVA – Disciplinárne ťaženie vedenia cirkvi proti nepohodlným farárom pokračuje. Tentoraz sa rozhodlo perzekvovať aj ženu, duchovnú, ktorá je už na dôchodku a nie je s cirkvou v pracovnoprávnom pomere.

Farársky manželský pár Mišiakovcov dostal od predsedníctva Západného dištriktu prísľub upustenia od ďalších postihov, ak opustia faru a odídu do dôchodku. Biskup Hroboň a dozorkyňa Vinzeová svoj sľub nedodržali. Po manželovi Samuelovi dostala definitívny zákaz obliecť luterák aj jeho manželka Jaroslava.

Farársky manželský pár Mišiakovcov dostal od predsedníctva Západného dištriktu prísľub upustenia od ďalších postihov, ak opustia faru a odídu do dôchodku. Biskup Hroboň a dozorkyňa Vinzeová svoj sľub nedodržali. Po manželovi Samuelovi dostala definitívny zákaz obliecť luterák aj jeho manželka Jaroslava.

Farárka Jaroslava Mišiaková už nepôsobí v aktívnej duchovnej službe a podľa vlastných slov verila, že na zaslúženom odpočinku nájde pokoj. Nestalo sa. Vedenie cirkvi voči nej v tomto období brojí s cieľom disciplinárne ju riešiť a trestať. V piaty novem brový deň ju predvolalo na disciplinárne konanie. Farárka neskrývala obavy z toho, že po tom, ako vylúčili z kňazskej služby jej manžela Samuela Mišiaka, chcú rovnakým spôsobom postupovať aj voči nej. Pozvanie na disciplinárku jej pritom podľa vlastných slov bolo doručené iba mailom od riaditeľa GBÚ Jána Bunčáka.

„Táto vleklá záležitosť poznačila môj zdravotný stav a namiesto poďakovania za moju službu v ECAV ma naďalej predvolávajú na disciplinárne konania. Pritom pri stretnutí s dištriktuálnym predsedníctvom, biskupom Mgr. Jánom Hroboňom a dištriktuálnou dozorkyňou Ing. Renátou Vinceovou, na pôde GBÚ 30. 12. 2019 nám bolo prisľúbené, že ak odídeme do dôchodku, nebudú nás disciplinárne riešiť. Nestalo sa tak a manžela dokonca na GP vylúčili z kňazskej služby. Máme za to, že ide o bezprecedentné konanie,“ vyjadrila sa ešte pred pojednávaním J. Mišiaková.

Pojednávanie 5. novembra napokon prinieslo odsudzujúci verdikt: J. Mišiaková bola vylúčená z kňazskej a diakonskej služby v ECAV na Slovensku. Obžalobu voči nej podľa informácií Lutherusu predniesol generálny biskup Eľko, ktorý mal okrem iného medzi previnenia zaradiť aj skutočnosť, že farárka podporovala svojho manžela v službe v cirkevnom zbore Myjava po údajnom odvolaní z miesta predsedajúceho farára. Odvolanie však bolo podľa Mišiakovcov nelegitímne. Potvrdiť to mal podľa slov manželov Mišiakovcov aj Osobitný senát.

„Mám za to, že disciplinárne konanie bolo účelovo pripravené a vedené, lebo pozvanie prišlo len mailom a týždeň pred pojednávaním. Naši právnici nás upozornili, že nebola dodržaná zákonná lehota,“ vyjadril sa po disciplinárnom konaní voči manželke S. Mišiak. Za klamstvo považuje i ďalšie obvinenie, že J. Mišiaková mala bez súhlasu a vedomia administrátorky vykonávať cirkevné pohreby v CZ Myjava, čo podrobne vysvetlil po jednotlivých prípadoch. „Ak takého jednanie je ,poďakovaním‘ za 45 rokov služby v cirkvi, povedal som na záver, že sa deje precedens, ktorý sa raz možno našej cirkvi vypomstí,“ povedal po rozsudku S. Mišiak. Vedenie cirkvi ním totiž ukázalo, že „nepoľuje“ len na farárov v aktívnej službe, ktorí nie sú voči vedeniu servilní, ale na pokoji nemieni nechať ani dôchodcov po desaťročiach služby v cirkvi.

Redakcia Lutherus

 

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!