V Stredisku Evanjelickej diakonie zomrel jej bývalý riaditeľ Ján Huba. Prežil tam posledné roky života

BRATISLAVA – V stredu 16. novembra vo veku 75 rokov zomrel brat Ján Huba, bývalý riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom sa uskutočnila 21. novembra v Evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave.

Ján Huba sa narodil 9. augusta 1947 v Sobotišti, rodisku jeho matky. Aj keď sa rodina presťahovala do Bratislavy, prvé roky svojho života bol ovplyvňovaný prostredím podbradliansko-podjavorinského kraja v rodine potomkov exulantov po bitke na Bielej hore a silným evanjelickým zázemím. Neskôr sa rodina presťahovala na Dolnú Oravu – do Veličnej, nakoniec do Dolného Kubína. Ako uvádza webová stránka Evanjelickej diakonie, „rodičia v ňom pestovali lásku a úctu k ľuďom i prírode. Bol vychovávaný v skromnosti i prísnosti mnohokrát v neľahkých podmienkach doby ovplyvnenej komunistickým režimom, keď sa jeho rodičia ako rodina s malými deťmi museli vyrovnávať aj s odlúčením, keď bola otcovi režimom, bez súdneho procesu, odňatá sloboda“.

Po maturite na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej študoval na Slovenskej vysokej škole technickej na Elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Jeho prvou pracovnou príležitosťou bola pozícia vedúceho vývojového pracovníka VS – S, n. p., Bratislava. Neskôr pracoval ako obchodný riaditeľ a štatutár vo viacerých IT spoločnostiach, ako Datanet či Softline Services. Svoju pracovnú kariéru ukončil v pozícii riaditeľa a štatutára Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v prvej polovici roku 2015.

Dňa 1. júla 1972 vstúpil do manželstva s Elenou, rod. Hlásnou, v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Manželstvo bolo požehnané synmi Jánom a Michalom a dcérou Marínou, ktorá následkom tragickej udalosti predčasne predišla otca do večnosti pred devätnástimi rokmi.

Manželia svoje deti vychovávali v láske k Pánu Bohu a viedli ich k živej viere a jej aplikovaniu v každodennom živote. So svojou manželkou spolu prežili naplnených päťdesiat rokov. Ich životné cesty sa skrížili na stretnutiach evanjelickej mládeže, ktorá sa za bývalého režimu v tajnosti stretávala vo veži Nového evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave.

Počas celého svojho života sa podieľal rôznymi formami na službe v cirkvi, či už na pôde Cirkevného zboru Bratislava Legionárska, ako člen prípravného tímu spoločenstva „Spevokol“, člen prípravného tímu Spoločenstva rodín pri Legionárskej, člen spevokolu, biblických hodín, presbyter, alebo aj ako člen predstavenstva medzinárodného kresťanského rádia TWR.

Aj vďaka dobrému menu a skúsenostiam, ktoré získal svojou aktívnou účasťou v službe na poli cirkvi, bol 16. 7. 2001 na základe úspešného výberového konania vymenovaný za riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Okrem empatického prístupu ku klientom vyžadoval od personálu v Strediskách Evanjelickej diakonie aj odborné vzdelanie. Žiadal, aby sa klientom Stredísk ED dostalo okrem naplnenia fyzických potrieb aj naplnenia sociálnych potrieb a možnosť zmysluplného trávenia času v čase, keď sociálni pracovníci ešte neboli samozrejmosťou. Evanjelickú diakoniu viedol až do prvých mesiacov roku 2015, keď mu už dlhšie pretrvávajúci nepriaznivý zdravotný stav nedovoľoval ďalej viesť túto organizáciu.

Posledné dva roky svojho života prežil v starostlivosti zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v Stredisku Evanjelickej diakonie v Bratislave, ktorého činnosť pred rokmi rozbiehal ako riaditeľ Evanjelickej diakonie.

R
Foto: diakonia.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár