V Považskej Bystrici spomínali na prenasledovaného kňaza Petra Škodáčka

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) v spolupráci s cirkevným zborom ECAV v Považskej Bystrici si 2. júna 2022 pripomenuli 110. výročie narodenia znamenitého kňaza, budovateľa a trpiteľa ThB. Petra Škodáčka.

Spomienkové podujatie sa začalo zvonením zvonov považskobystrického evanjelického kostola a úvodnou modlitbou domáceho duchovného správcu diakona Ľubomíra Marcinu, člena KPVS. Predseda KPVS Peter Sandtner ho náslene pozdravil a pripomenul jeho uväznenie počas základnej vojenskej služby v Kladne, keď ako poddôstojník socialistickej armády nielen prechovával, ale aj rozširoval náboženskú literatúru. V tom čase a vo vojenskom prostredí to bolo trestuhodné. Obsiahlu prednášku o živote, budovateľskom diele a utrpení kňaza Petra Škodáčka predniesol členom KPVS, ako aj domácim viery dekan Ekumenickej pastoračnej služby Ondrej Rišiaň.

Peter Škodáček sa narodil v roku 1912 v Lubine, vyštudoval evanjelickú teológiu v Bratislave. Ako mladý farár – administrátor púchovského cirkevného zboru sa vo výraznej miere zaslúžil o vybudovanie Zborového domu v Púchove, ako aj modlitebne vo filiálke Hoštiná. Počas vojnových rokov vo vtedajšej najväčšej filiálke púchovského CZ ECAV v Považskej Bystrici (počítajúcej 600 duší) prevažne mladých ľudí v spolupráci z horlivými tamojšími evanjelikmi vybudoval zborový komplex s kostolom. Neúnavnou horlivosťou a misijnou prácou sa teda zaslúžil o založenie, rozvoj a napredovanie považskobystrického cirkevného zboru. Počas tzv. Slovenského štátu Peter Škodáček prežíval trpké chvíle v dôsledku udávaní, domových prehliadok od gestapa, gardistov a ich domácich prisluhovačov. Dvakrát sa mu podarilo utiecť pred zatykačom, nakoľko bol zapísaný v tzv. Čiernej knihe a mal byť pri zadržaní okamžite zastrelený. Počas kňazskej služby v Púchove a v Považskej Bystrici pokrstil 30 židovských občanov, čím ich zachránil pred deportáciou na smrť. Po 2. svetovej vojne dostal za činnosť v SNP a protifašistickom odboji mnohé štátne vyznamenania. V roku 1945 do roku 1948 bol zvolený za predsedu Okresného národného výboru. Keď sa k moci dostali komunisti, stal sa ako aktívny člen Demokratickej strany opäť objektom prenasledovania a šikanovania. Časté domové prehliadky, kruté vypočúvania, pozbavenia kňazského úradu a vyobcovanie celej jeho rodiny z Púchova predchádzali jeho odsúdeniu a uväzneniu na tri roky. K súdnej rehabilitácii jeho osoby došlo až v roku 1968. Do kňazskej služby sa už nikdy nevrátil. Dlhotrvajúce roky príkoria zanechali na jeho živote ťažké zdravotné následky. Zomrel
5. decembra 1984 a pochovaný je v Košťanoch nad Turcom.

Považskobystrický cirkevný zbor mu pri svojom 70. výročí odhalil v predsieni kostola pamätnú tabulu. Podľa dozorkyne CZ A. Deákovej „je priam symbolické, že po sedemdesiatich rokoch považskobystrický zborový komplex, vybudovaný pod vedením znamenitého kňaza ThB. Petra Škodáčka, prešiel rekonštrukciou a generálnou opravou, nadobudnutím nového zariadenia, ako aj opravou a zariadením filiálneho kostola v Bodinej opäť pod horlivým vedením púchovského rodáka Ľubomíra Marcinu“.

Informovala Andrea Deáková

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!