Tretie voľby generálneho dozorcu: evanjelici očakávajú, ako sa zachová kandidačná porada

BRATISLAVA – V septembri sa uskutoční ďalší pokus o zvolenie nového generálneho dozorcu. Po tom, ako v prvých voľbách neuspel ani jeden z dvojice kandidátov Marián Damankoš a Ivan Trepáč a v druhých voľbách nezískali nadpolovičnú väčšinu ani Renáta Vinczeová, ani Peter Gärtner, generálne presbyterstvo vypísalo ďalšie voľby.

Evanjelici a. v. na Slovensku v oboch neúspešných voľbách vyslali „smerom hore“ pomerne jasný odkaz, že si vo svojej cirkvi neprajú krágľovacie praktiky a dosadzovanie len vopred vybratých ľudí. Práve preto podstatná časť z nich odovzdala na volebnom konvente neplatný hlas. Pri konečnom spočítaní tak ani jeden z kandidátov nemal cez 50 percent a voľby sa musia konať znova.

Kandidačná porada je tentoraz naplánovaná na 4. júla, konať sa bude vo Zvolene. Veriaci očakávajú, že predsedníctva seniorátov a dištriktov, ktoré tvoria kandidačnú poradu, konečne do tretice pochopia, že takýto štýl výberu – a z toho plynúceho neumožnenia kandidovať viacerým uchádzačom – jednoducho odmietajú a vo voľbách si chcú vyberať slobodne, bez selekcie vopred. Inak sú, ako to viacerí deklarovali, vo svojich zboroch znova pripravení odovzdať neplatné hlasy ako deklaráciu nesúhlasu s postupom kandidačnej porady. Už teraz je však zrejmé, že kandidačné porady neplánujú urobiť krok k demokracii, keďže v správe zdôrazňujú, že kandidátov môžu navrhovať len členovia kandidačnej porady, čo znamená, že si zas pretlačia na kandidátku len „svojich ľudí“. Biskupi pritom členov tohto grémia nazvali regionálnymi vodcami – a oni jediní môžu na základe osobných sympatií vyhodnotiť, či meno kandidáta predložia, alebo nie. Stalo sa to už v prípade M. Chovanca z Dunajskej Lužnej, ktorého vylúčili priamo na kandidačnej porade, a tiež v prípade Imricha Lukáča a Viktora Čopa, ktorých na poradu dokonca ani nepripustili. V tomto kontexte vyznievajú ako výsmech slová Mariána Damankoša, ktorý tiež túžil stať sa generálnym dozorcom, no neuspel. Ten svojho času evanjelikom protestujúcim proti praktikám tohto vedenia odkázal: Dajte sa zvoliť do funkcií a môžete rozhodovať. Ako to však majú urobiť v úprimnom záujme pomôcť cirkvi, nespresnil. Je totiž zrejmé, že cez kandidačné porady dnes prechádzajú len ľudia poslušní vedeniu ECAV, ktorí nemajú vlastný názor a len servilne pritakávajú. Samostatnou kategóriou sú tí, ktorí prišli do cirkvi robiť kariéru, alebo ich úlohou je „postarať sa“ o cirkevný majetok.

Samotné voľby generálneho dozorcu sa uskutočnia v jednom z troch termínov:
4. septembra, 11. septembra a 18. septembra.

Samotná správa na oficiálnom webe cirkvi, ktorá prináša informácie zo zasadnutia generálneho presbyterstva, je –
ako sa už stalo pravidlom – pomerne strohá. Vedenie cirkvi tak neprekročilo svoj tieň a napriek tomu, že sa pasovalo za najtransparentnejšie v histórii, v praxi sa prezentuje skôr zahmlievaním, nič nehovoriacimi frázami a informačnou hodnotou blížiacou sa nule. Správy publikujú bez akýchkoľvek podrobností len stroho  – na rozdiel od niekdajšieho riaditeľa generálneho biskupského úradu Dušana Vagaského, ktorý v tlačových správach podrobne rozoberal prijaté uznesenia aj s dopadom na cirkev. Platilo to aj pre voľby – D. Vagaský evanjelikom a. v. vždy v správe predostrel podrobný a kompletný harmonogram volieb. Dnes sa dočkáme len termínov volebných konventov a prvýkrát po dlhom čase aspoň dátumu kandidačnej porady.

Redakcia Lutherus
Foto: ECAV s vami; youtube

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!