Strieborní konfirmandi z Modry-Kráľovej si prevzali pamätné listy

MODRA-KRÁĽOVÁ – V prvú novembrovú nedeľu, v deň pamiatky posvätenia kostola, sa v CZ Modra-Kráľová uskutočnila slávnosť striebornej konfirmácie po 25 rokoch. Kázeň slova Božieho založila zborová farárka Sidonia Horňanová na slovách Evanjelia podľa Lukáša z 19. kapitoly o stretnutí Zachea s Ježišom. Slávnostný charakter služieb Božích umocnilo vystúpenie spevokolu s piesňou Poď k Ježišovi.

Na službách Božích pristúpilo k Večeri Pánovej po spovedi 10 konfirmandov a po nich ďalší pripravení účastníci zhromaždenia. Po prijatí Večere Pánovej si jubilanti prevzali z rúk predstaviteľov cirkevného zboru pamätné listy a kvety. Každý z jubilantov si vypočul verš konfirmačného požehnania zapísaný aj na pamätnom liste. Po ďakovnom príhovore konfirmandov sa zborová farárka poďakovala sestrám, ktoré počas roka nezištne slúžia v chráme, keď sprevádzajú nábožný spev na službách Božích, udržiavajú v ňom poriadok, starajú sa o kvetinovú výzdobu a pod.

Áronovským požehnaním a spevom mládežníckej hymny K Trónu slávy zhromaždenie v chráme ukončili. Konfirmandi sa však nerozišli, ale pokračovali vo vzájomných rozhovoroch v priestoroch siene obnovenej fary, kde im pripravili zázemie a občerstvenie presbyterky. Zaspomínali si na konfirmáciu pred 25 rokmi prostredníctvom fotografií a aj videoprojekcie. Tiež si uctili pamiatku konfirmujúceho kňaza Ivana Tótha položením venca na jeho hrob na cintoríne vo Vinosadoch. Rozradostení a upevnení vo viere sa z fary rozchádzali popoludní o tretej hodine.

Komunitné stretnutia všetkých vekových kategórií v Modre-Kráľovej – detí, mládeže, strednej generácie i seniorov, ako aj integrovanie Ukrajincov do života miestnej komunity podporuje popri cirkevnom zbore aj mesto Modra.

Informovala: S. Horňanová
Foto: CZ ECAV Modra-Kráľová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!