Zabuchli dvere demokracii

Zákonodarná a výkonná moc v cirkvi sa dostala do rúk tých istých ľudí. Ide o návrat ku komunistickým praktikám, myslia si veriaci

BRATISLAVA – Koncentrácia moci do rúk jednej názorovej skupiny a pošliapanie najzákladnejších princípov demokracie. Tak je po synode hodnotená bezprecedentná zmena v rozložení kompetencií, o ktorú sa postarala generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová.

Tá na druhej synode v tomto roku predložila návrh zmeny ohľadom členov synody. Tvrdila v ňom, že „na úrovni seniorátov a dištriktov sú členmi najvyššieho orgánu (konventu) s riadnym hlasom aj členovia príslušného presbyterstva. Analogicky k tomu by malo byť upravené aj zloženie synody, aby členovia generálneho presbyterstva boli členmi synody s riadnym hlasovacím právom (nie iba poradným, ako je to v súčasnosti)“. Išlo tak o zmenu cirkevného ústavného zákona, ktorou sa docielilo, že členovia generálneho presbyterstva budú aj členmi synody.

Cirkev sa však rozhodla dve od seba nezávislé grémiá premiešať a cestou Renáty Vinczeovej z nich urobiť de facto jednoliaty celok zložený z rovnakých ľudí. Čiže tí, ktorí budú zákony navrhovať, ich budú aj schvaľovať. Podľa právnika to znamená, ako keby vláda hlasovala v parlamente, čo je v demokracii neprípustné.

Ak sa pozrieme na paralelu so štátnym usporiadaním moci, vláda (analogicky v ECAV: generálne presbyterstvo) má exekutívnu, výkonnú moc, tzn. navrhuje napríklad zákony, ktoré následne schvaľuje parlament (analogicky v ECAV: synoda) ako zákonodarná moc. Cirkev sa však rozhodla dve od seba nezávislé grémiá premiešať a cestou Renáty Vinczeovej z nich urobiť de facto jednoliaty celok zložený z rovnakých ľudí. Čiže tí, ktorí budú zákony navrhovať, ich budú aj schvaľovať. Podľa právnika to znamená, ako keby vláda hlasovala v parlamente, čo je v demokracii neprípustné. „Vláda v parlamente nemôže hlasovať, pretože všetky zložky moci, musia byť navzájom kreačne nezávislé. To znamená, že žiadna zložka moci nemôže vytvárať iné zložky moci. Samostatnosť mocí znamená, že výkonnú, zákonodarnú a súdnu moc nie je možné hierarchicky usporiadať (neexistujú medzi nimi vzťahy nadriadenosti a podriadenosti), pretože sú navzájom nezávislé a samostatné.“ V cirkvi tak podľa právnika bolo toto samozrejmé pravidlo porušené tým, že generálne presbyterstvo bude hlasovať na synode. Moc bude teda len v jedných rukách a tí istí ľudia to, čo navrhnú, si aj schvália, keďže si týmto krokom zabezpečili dostatok hlasov.

„Nečudo, že zmena zákona na synode hladko prešla. Je totiž v záujme „našich ľudí“, aby mali aktuálne pod palcom všetko dianie v cirkvi a nedovolili, aby im systém jednej názorovej skupiny niekto prekazil. S názorovými oponentmi nie sú schopní ani len diskutovať, nie to ešte nechať ich prehovoriť do chodu ECAV na Slovensku,“ myslí si právnik. Zhrození sú aj viacerí duchovní, podľa ktorých v princípe tak pochovali zvyšky demokracie v cirkvi, ktoré tu ešte jej samotným usporiadaním ostávali. V histórii cirkvi ide o precedens; podobné praktiky sa diali iba za komunizmu, ktorý – ako sa ukazuje – tu Vinczeová spolu s podporovateľmi svojho návrhu zavádza nanovo.

Triezvo uvažujúcim je jasný aj zámer tejto zmeny. „Vedenie a ľudia okolo neho chcú dosiahnuť bezproblémové schvaľovanie zákonov a uznesení. Kým na poslednej synode napríklad neprešla súdna reforma, teraz je jasné, že na ďalší pokus ju už presadia bez akýchkoľvek problémov. Hlasovať totiž budú všetci členovia generálneho presbyterstva, ktorí sú v podstate jednofarební,“ nazdávajú sa duchovní. Možno očakávať, že prejde aj volebný zákon, ktorý má byť narýchlo hotový vo februári – ešte pred voľbami generálneho biskupa. Indície naznačujú, že pôjde o takú podobu zákona, ktorá môže generálneho biskupa na jeho poste zabetónovať nadosmrti, a teda jeho volebné obdobie sa neskončí. Otázne však je aj to, či v novom návrhu volebného zákona nebudú chcieť zobrať bežným veriacim volebné právo – a dať ho buď synodálom, alebo dištriktuálnym konventom. O biskupovi aj dozorcovi by tak rozhodovala len hŕstka ľudí. Podľa informácií Lutherusu je zámerom volebného zákona docieliť tiež zvolenie kandidáta hneď v prvom kole väčšinou hlasov. Čiže ak by sa o nejaký post uchádzal len jediný kandidát, mal by istotu zvolenia už v prvom kole – bez potreby väčšiny hlasov, ako je to dnes.

„ECAV definitívne zabuchla dvere demokracii,“ vyjadrili sa pre redakciu viacerí pobúrení duchovní, ktorí však z obavy o svoje zamestnanie verejne mlčia. Podľa ich názoru už niet pochýb, že do cirkvi sa na vysoké posty dostali prospechári a ľudia sveta, ktorým Lutherovo učenie, viera a Božie princípy vôbec nič nehovoria.

Redakcia Lutherusu
Foto: Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!