Signatári otvorenej výzvy žiadajú predsedníctvo cirkvi o stretnutie s cieľom hovoriť o potrebe reformy

RUŽOMBEROK/BRATISLAVA – Viac ako 2 500 signatárov z vyše 300 cirkevných zborov už podpísalo petíciu, ktorá vyzýva vedenie cirkvi k rokovaniu za spoločným stolom. Vznikla v reakcii na výsledky minuloročného sčítania obyvateľstva, ktoré nastavilo zrkadlo aj Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Predminulú sobotu sa v Ružomberku stretli predseda Slovenskej evanjelickej jednoty Peter Bzdúch s reprezentantom signatárov a podporovateľov Otvorenej výzvy – jej autorom Jurajom Čechom. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom podpísania listu, ktorý zaslali predsedníctvu ECAV na Slovensku – generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi a zástupkyni generálneho dozorcu Renáte Vinczeovej. Podľa vlastných slov ich k tomu viedla snaha zastaviť ďalší významný pokles občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k ECAV, ktorého dôkazom sú aj výsledky sčítania z roku 2021. Ďalším cieľom je nepripustiť ďalší riadiaci, organizačný, ekonomický, právny a morálny úpadok evanjelického spoločenstva na Slovensku.

List spojený s petíciou autori koncipovali „v úprimnej snahe, aby ECAV na Slovensku začala opätovne plnohodnotne využívať schopnosti, odbornosť, talent a oddanosť svojich členov, aby sa opätovne obnovil náboženský, ale aj celospoločenský význam ECAV na Slovensku, čo môže vyriešiť iba zásadná a komplexná reforma ECAV na Slovensku,“ uviedli.

Z týchto dôvodov žiadajú predsedníctvo cirkvi bezodkladné spoločné stretnutie vedenia cirkvi so signatármi Otvorenej výzvy, kde by sa prerokovali otázky, ako uskutočniť zásadnú reformu ECAV na Slovensku, pretože podľa nich jej realizácia už nestrpí ďalší odklad. Rokovania sa za signatárov Otvorenej výzvy chcú zúčastniť štyria zástupcovia s tým, že vedeniu ECAV na Slovensku ponechajú vlastnú predstavu účasti jeho členov na spoločnom rokovaní v navrhovanom formáte.

„Pripomíname, že autor Otvorenej výzvy, členovia predsedníctva SEJ, emeritní generálni dozorcovia ECAV a signatári Otvorenej výzvy spolu s 2 500 členmi z 300 cirkevných zborov, ktorí uvedenú výzvu podporili podpismi, pokladajú Otvorenú výzvu najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku za hromadné uplatnenie ústavného práva členov v zmysle článku 7
ods. 1 Ústavy ECAV – predkladať cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom žiadosti, návrhy a podnety. V prípade, ak bude táto požiadavka na spoločné stretnutie odmietnutá alebo akokoľvek časovo či obsahovo, resp. inak obštruovaná, signatári a podporovatelia tejto Otvorenej výzvy si vyhradzujú právo prijať adekvátne opatrenia navrhnuté cirkevnými zbormi a jej členmi, ktoré vedenie ECAV na Slovensku nebude môcť zľahčovať a ignorovať,“ podotkli autori listu s tým, že očakávajú odpoveď od vedenia cirkvi tak, aby k navrhovanému stretnutiu mohlo dôjsť v čo najbližšom čase.

Redakcia Lutherus

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!