Reformatu stále nezrušili, ignorujú tak rozhodnutie synody

BRATISLAVA – Problematická eseročka Reformata, ktorá v minulosti priniesla do cirkvi závažné majetkové kauzy, doposiaľ nie je zrušená – napriek tomu, že o jej likvidácii už dávno rozhodla synoda. Pokrok v jej zrušení nezabezpečili ani noví konatelia Peter Gärtner a Tomáš Hyben.

Likvidáciu Reformaty znova odďaľujú, aj keď za jej kontroverzným pôsobením chceli už dávno urobiť hrubú čiaru. Zrušenie spoločnosti nariadila synoda, no reálne naplnenie uznesenia je podľa všetkého v nedohľadne. Likvidáciu navrhol aj jeden zo súčasných konateľov, napriek tomu si s tým, zdá sa, nedokáže poradiť.

Na rokovanie generálneho presbyterstvo bol predložený návrh, aby došlo k predĺženiu zmluvy medzi ECAV na Slovensku a Reformatou, s. r. o., a to až do konca budúceho roka. Podľa informácií Lutherusu generálny presbyter Roman Žilinčík namietal, že takýto krok – predĺženie zmluvy o správe majetku – je v rozpore s uznesením synody, ktorý už dávno rozhodla, že cirkevný majetok má spravovať nové stredisko priamo na generálnom biskupskom úrade. Predlžovanie zmluvy však mala obhajovať zástupkyňa generálneho dozorcu Renáta Vinczeová s tým, že odklad požadujú preto, by prehodnotili všetky zmluvy. I keď generálny biskup Ivan Eľko priamo na tohtoročnej synode označil niektoré zmluvy v Reformate za toxické, ktoré by nebolo dobré previesť pod ECAV, kroky k náprave zatiaľ vykonané nebudú. Tým, že sa zmluva medzi cirkvou a Reformatou predĺži najmenej o rok, sa zatiaľ do cirkvi neprevedie nič, a to ani príjmy z nájmu. Všetko nateraz ostane v Reformate.

Skutočnosť, že likvidáciu nezvládajú – ani po opakovanej výmene konateľov –, potvrdzuje i fakt, že k likvidácii eseročky doteraz neexistuje žiadny časový harmonogram. Generálni presbyteri sa dokonca ani nedozvedeli, koľko zmlúv už konatelia prekontrolovali a posúdili, koľko označili za „toxické“. Doposiaľ tiež neprezentovali, ako naložia s príjmami z nájmu, ktoré budú za všetok spravovaný majetok minimálne do konca roka 2022 smerovať do Reformaty.

Lutherus disponuje informáciou, že takéto ne-napredovanie v prípade zrušenia Reformaty sa nepozdáva ani súčasnému predsedovi Generálneho hospodárskeho výboru Mariánovi Damankošovi, ktorý sa mal vyjadriť, že práve otázka príjmu z nájmov ovplyvní aj rozpočet celej cirkvi, pretože sa v ňom už so spomínanými ziskami počítalo. Podarilo sa mu presadiť iba podmienku, že Reformata musí každý rok predložiť generálnemu presbyterstvu plán opráv a investovania. V ostatných záležitostiach, najmenej do konca roka 2022, ostáva všetko po starom. Cirkev tak v otázke zrušenia Reformaty, firmy, ktorá roky traumatizuje a názorovo rozdeľuje celú ECAV, zlyháva na celej čiare, keď za ňou vlastne ani nedokáže dať definitívnu bodku.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!