Od farárov žiadajú OTP režim, byrokratické bremeno prehodili na seniorov

SLOVENSKO – Pracoviská Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa od predminulého týždňa riadia režimom OTP. V zmysle rozhodnutia predsedníctva cirkvi ako zamestnávateľa tak duchovní a ďalší zamestnanci môžu na pracovisko vstupovať len zaočkovaní, resp. po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo v prípade, že sa každý pondelok preukážu negatívnym testom na toto ochorenie.

Pokiaľ sa zamestnanci cirkvi nebudú preukazovať splnením ani jedného z týchto troch kritérií, ECAV to bude podľa nariadenia považovať za prekážku na strane zamestnanca, ktorý následne nebude môcť vykonávať svoje povolanie a nedostane náhradu mzdy. OTP u zamestnancov majú kontrolovať seniori.

Farári toto rozhodnutie cirkvi ako svojho zamestnávateľa prijali s nevôľou. „Povinnosť uvalenú štátom generálny biskupský úrad prehodil na plecia farárov a seniorov. To znamená, že generálny biskupský úrad, ktorý by mal byť nápomocný pri vybavovaní byrokratických požiadaviek od štátu, teraz prehodil povinnosti na nich. Pritom chce, aby cirkevné zbory prispievali na prevádzku a platy zamestnancov GBÚ,“ zdôraznil jeden z farárov pôsobiaci na strednom Slovensku, ktorý si myslí, že ak by bolo vedenie cirkvi spoločne s generálnym biskupským úradom ústretovejšie, hľadali by jednoduchší mechanizmus, ako naplniť zákonnú povinnosť.

Farárov podráždila aj skutočnosť, že náklady na testovanie v prípade, že nie sú zaočkovaní, musia znášať sami – s tým, že im budú preplatené až spätne po refundácii štátom. Cirkev má pritom podľa nich k dispozícii dostatok finančných pros-
triedkov na to, aby duchovným poskytla vopred zálohy na náklady spojené s testovaním s tým, že mohla farárom doplatiť aj rozdiel medzi príspevkom štátu a skutočnou cenou testovania, ktorá môže byť niekde vyššia. „Samozrejme, takejto ústretovosti sme sa od vedenia cirkvi nedočkali. Preto sa stále viac duchovných z môjho okolia i tých, s ktorými som v kontakte, pýta, či vôbec potrebujeme také drahé ústredie cirkvi s dvoma dištriktami, keď od nich necítime žiadnu pomoc,“ vyjadril sa pre Lutherus iný duchovný.

Redakcia Lutherus
Foto: mosr.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!