Cirkev dohodí účtovný kšeft externej firme. Vraj nedokáže nájsť kvalifikovaného účtovníka

BRATISLAVA – Cirkev má problém s obsadením miesta účtovníka. Generálna dozorkyňa Vinczeová sa vyhovára na špecifickosť účtovania v cirkvi, no jedným dychom dodáva, že zvažujú túto činnosť zveriť externej firme. Plynie to z jej vyjadrení pre Evanjelický posol.

V rozhovore sa vyjadrila, že na obsadenie miesta zareagovali len traja ľudia, ktorí si to však rozmysleli. Vinczeová vidí problém v tom, že cirkevné účtovníctvo je iné ako podnikateľské. Nazvala ho „hybridným“ účtovníctvom s tým, že ECAV je napojená na štátny rozpočet, keďže dostáva štátny transfer a musí účtovať náklady aj výnosy voči Ministerstvu kultúry. „Na druhej strane máme aj podnikateľskú činnosť, prenájom majetku. Okrem toho máme i cirkevnú činnosť, ktorá je treťou oblasťou. Ide teda o mix rôznych postupov, ktoré žiadne štátne predpisy exaktne neupravujú, nie je pre túto skupinu žiadna samostatná vyhláška. Myslím, že aj preto nie je záujem účtovníkov o túto oblasť, keďže väčšina z nich nemá s týmto typom práce skúsenosť,“ povedala dozorkyňa Poslu. Zároveň predpokladá, že nezáujem je spôsobený aj nízkym mzdovým ohodnotením.

Nie je však jasné, z čoho Vinczeová usudzuje, že „hybridné“ účtovníctvo je problémom pre fyzickú osobu, no pre firmu už nie. Nie je totiž veľký predpoklad nájdenia firmy, ktorá má skúsenosť s cirkevným účtovníctvom, ktoré má podľa dozorkyne viacero špecifík. V skutočnosti podľa oslovených ekonómov účtovníctvo cirkvi vyzerá podobne ako v neziskových organizáciách a nejde o nič zložité. Je zrejmé, že za bývalého vedenia neexistoval takýto problém, účtovníci vedeli, čo a ako majú účtovať. Pritom dostávali oveľa nižšie mzdy, ako generálny biskupský úrad nadeľuje teraz. „Nezabúdajme, že v súčasnej atmosfére je v cirkvi aj ďalší problém: ak by sa aj prihlásil niekto fundovaný, kto by bol ochotný to robiť, neprijali by ho, pokiaľ by bol z iného názorového tábora než vedenie cirkvi,“ ozval sa do redakcie Lutherusu jeden z čitateľov Posla, ktorý si prečítal rozhovor s generálnou dozorkyňou.

Tá sa pre dané periodikum rozhovorila aj o „výpalníckom“ Fonde finančného zabezpečenia. Mnohí z duchovných sa o ňom vyjadrujú ako o čiernej diere, pretože nikto nevie, kam z neho reálne idú finančné prostriedky. „… nedávno som počula, že peniaze z Fondu finančného zabezpečenia sa míňajú na hocičo. Vraj sa používajú na prevádzku biskupského úradu a nie je možné kontrolovať, kam smerujú. Ešte minulý rok na synode sme pritom predkladali vyúčtovanie za predošlý rok 2021.

Verejnosť netuší, kam idú peniaze zo štátneho transferu, ktorý predstavuje 5,5-milióna eur.

Dokladovali sme vtedy naozaj kompletne všetko po jednotlivých zboroch. Predložili sme detailnú správu,“ tvrdila v rozhovore pre Posol Vinczeová. Zároveň uviedla, že sa predsedníctvo cirkvi chystá do cirkevných zborov, ktoré do fondu neplatia. Údajne im chcú v diskusii poskytnúť priestor na ich argumenty, no niektorí si myslia, že pôjde o formu nátlaku na to, aby do fondu začali prispievať. Ak to nepôjde cez farára, Vinczeová naznačila, že diskutovať skúsia cez presbyterstvá.

V rozhovore sa snažila objasniť, ako sa s fondom nakladá. Snažila sa navodiť dojem, že vedenie cirkvi zmenilo stratégiu a farárom budú z Fondu vyplácať viac peňazí. Verejnosť však netuší, kam idú peniaze zo štátneho transferu, ktorý predstavuje 5,5-milióna eur. „Snažia sa oklamať verejnosť ilúziou, že všetky vyzbierané prostriedky idú len na platy farárov a ich stravné lístky, no nezdokladujú po položkách výdaje zo štátneho rozpočtu, z ktorých v minulosti šlo až 92 % na platy duchovným. Dnes je to podľa všetkého podstatne menej, a tak použijú všetky prostriedky z fondu na platy, no časť prostriedkov zo štátneho rozpočtu, v minulosti použitých na platy, je nevedno kde,“ konštatuje cirkevnozborový funkcionár – ekonóm, ktorého Lutherus oslovil k tejto téme. Dodáva, že podobné je to aj s ďalšími cirkevnými príjmami, napríklad peniazmi z nájmov v dištriktoch a pod.

V súčasnej spoločnosti je doslova fiaskom, že k takej záležitosti, ako je FFZ, cirkev nemá zriadený transparentný účet. Cezeň by bolo možné presne sledovať nakladanie s peniazmi. Zároveň vzbudzuje pochybnosti aj fakt, že i míňanie peňazí zo štátu je pred verejnosťou utajené. Vedenie cirkvi rýchlo zabudlo na zásady, ktorými sa oháňalo ešte pred voľbami v roku 2018. Jednou z nich bola práve transparentnosť.

Redakcia Lutherus
Foto: Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!