Na Slovensku sa konala séria ekumenických pobožností a modlitieb

HLOHOVEC/BRATISLAVA – V Hlohovci sa konali dve ekumenické pobožnosti, kde sa hovorilo o obetavosti milosrdného Samaritána a príklade oráča. V Bratislave sa uskutočnila ekumenická bohoslužba slova, kde sa zdôrazňovala láska k blížnemu a potreba vzájomného povzbudzovania sa vo viere a láske.

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Hlohovci konali dve ekumenické pobožnosti. Prvá sa uskutočnila v chráme evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Zúčastnených veriacich privítal evanjelický farár Ľuboš Vontorčík. Príhovor si pripravil hlohovský dekan Jozef Schwarz, ktorý hovoril o obetavosti milosrdného Samaritána, ktorý má byť príkladom toho, ako majú veriaci pomáhať každému blížnemu bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Celú pobožnosť sprevádzali spevy Taizé.

Druhá pobožnosť sa konala v Kostole Ducha Svätého, kde sa za účasti hlohovského dekana Jozefa Schwarza a františkána Jeremiáša Kvaku OFM prihovoril evanjelický farár Ľuboš Vontorčík. Ten sa zameral na stať z proroka Izaiáša, ktorý hovoril o príklade oráča. Poukázal na to, že aj dnešní veriaci majú žiť svoj život tak, aby nebol márny a zbytočný.

V strede Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnila ekumenická bohoslužba slova vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorú organizovala Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy spolu s kresťanskými cirkevnými spoločenstvami v Bratislave. Viedli ju duchovní predstavitelia Martin Šefranko z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Jakub OFM, Ľudovít Pokojný za Rímskokatolícku cirkev, Zuzana Peresová za Reformovanú cirkev a Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej.

Text modlitby pre celý svet pripravili tento rok ťažko skúšaní a prenasledovaní kresťania z Burkina Faso. Uprostred modlitby zaznelo Evanjelium podľa Lukáša z desiatej kapitoly, verše 25 až 37, teda o láske k blížnemu a milosrdnom Samaritánovi. Po ňom zazneli príhovory duchovných, ktoré vysvetľovali čítanie z rôznych uhlov pohľadu vo vzťahu ku kresťanskej súdržnosti. Zaznela tiež túžba, aby ekumenické stretnutia neboli o posudzovaní, kto má väčšiu pravdu, ale o učení sa od seba navzájom, o pokornom dialógu, o vzájomnom povzbudzovaní sa vo viere a láske k druhým bez rozdielu. A to je podľa prítomných duchovných obraz kresťanskej rodiny plnej lásky, milosrdenstva, ktorú tento svet veľmi potrebuje tu i vo vojne zmietaných krajinách.

Zdroj: TK KBS

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!