Fašiangové dni v Králi

KRÁĽ – Zborový dom v obci Kráľ je miestom mnohých podujatí, ktoré usporadúva Miestny odbor Matice slovenskej v Králi spolu s dcérocirkvou ECAV Kráľ-Abovce. V piatok 5. januára na začiatku fašiangového obdobia v predvečer trojkráľový sa tu stretli jej priaznivci a skôr narodení členovia MO MS v Králi.

Predmetom ich záujmu bolo lúskanie vlašských orechov. Dva tucty matičiarov usilovne pracovali takmer tri hodiny. Popoludnie sa popri práci prehuplo do večera, keď spevom ľudových i národných piesní otvorili v obci fašiangy roku 2024.

V sobotu 27. januára 2024 sa v Králi stretlo asi 20 masiek a maškár, ktoré sa výborne zabávali na fašiangovom karnevale. Deti vo veku od 2 do 15 rokov sa spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi podujali aj na fašiangový sprievod obcou. Keďže počasie nebolo priaznivé, toto „mravenisko“ masiek a zvedavých divákov sa presunulo do zborového domu. Všetkých účastníkom v mene Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi a dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce privítala Zuzana Hrušková, ktorá karneval aj moderovala; spolu s Oľgou Turisovou pripravili pre deti niekoľko spoločenských hier a športových aktivít. Do karnevalu sa zapojili aj rodičia, starí rodičia a ostatní diváci – ich úlohou bolo uhádnuť, akú postavu predstavuje tá-ktorá maska, resp. sami vystúpili v prezlečení za masku. O hudobnú produkciu sa postaral Ondrej Hruška a o pohodu a občerstvenie všetkých masiek aj divákov Ivana Benčurová. Nenechali sa zahanbiť ani ostatné matičiarky z Kráľa a Aboviec – priniesli pražené buchty, „škvarkaniky“ (t. j. škvarkové pagáče) aj novoklenovské „harovce“, aby boli fašiangy v Králi ako za čias predkov.

Informovala: Zuzana Hrušková

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!