Na jubilejné slávnosti v Považskej Bystrici zavítal aj biskup z Nemecka

POVAŽSKÁ BYSTRICA /KOŠECA – Cirkevný zbor v Považskej Bystrici v spolupráci so Strediskom Evanjelickej diakonie (SED) v Košeci v prvú októbrovú nedeľu zorganizoval vzácnu slávnosť. Za hlaholu zvonov a organovej hry vstupovali do kostola vzácni hostia, aby spolu s domácimi viery zasvätili pamiatku posvätenia zborového centra s kostolom pri jeho 80. výročí, pamiatku posvätenia SED Košeca pri jeho 20. výročí, ako aj slávnosť konfirmácie.

Slávnostné služby Božie sa začali vstupom piesne „Chvála Tebe, Bože náš“ v podaní folklórnej skupiny Záriečanka. Úvodnú liturgiu mali senior Zvolenského seniorátu Jozef Pacek, farár Michal Tekely a diakon Ľubomír Marcina. Kázňou slova Božieho poslúžil vzácny hosť biskup Dr. Carsten Uwe Rentzing z Drážďan. Poukázal na okrúhle výročie – 80 rokov od posvätenia tohto zborového centra s kostolom, 20 rokov od posvätenia Diakonie v Košeci a konfirmáciu. „Ak by sme si to spočítali a pozreli naspäť do minulosti, tak táto posviacka sa konala v roku 1943. A to neboli vôbec jednoduché časy. Nachádzali sme sa uprostred 2. svetovej vojny, ktorá priniesla nekonečné trápenie nášmu kontinentu a našim národom. Vtedy ľudia asi ešte poznali starú duchovnú múdrosť, že všetko záleží na Božom požehnaní.“

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica vznikol v druhej polovici 16. storočia a v období násilnej rekatolizácie zanikol. Takmer po 250-ročnom útlaku evanjelikov sa začal budovať nový základ evanjelického Siona na Považí. Dňa 25. júna 1939 bola v Považskej Bystrici usporiadaná prvá bohoslužobno-misijná slávnosť, na ktorej sa zúčastnilo okolo 600 veriacich za účasti biskupa Dr. S. Š. Osuského. O rok neskôr sa pristupuje už k osamostatneniu CZ od púchovskej matkocirkvi. V nedeľu 25. júna 1940 sa konala slávnosť položenia základného kameňa a o tri roky neskôr posviacka nového zborového centra. Celé dielo bolo budované za výnimočných, organizačných schopností farára Petra Škodáčka z Púchova (perzekvovaný a väznený komunistickým režimom) a kurátora Milana Kortmana, ako aj ďalších horlivých členov CZ. Od roku 1954 je v Považskej Bystrici systemizovaná kňazská stanica, ktorú postupne obsadzovali duchovní Ján Bajcar, Jaroslav Moncoľ, Miloslav Blaho, Jaroslav Otepka a od 1. 12. 2009 Ľubomír Marcina, pod ktorého vedením sa uskutočnila rozsiahla generálna oprava zborového centra, výmena zariadenia v kostole a nadstavba veže so štyrmi zvonmi. Slávnosť posviacky obnoveného zborového centra sa konala 5. septembra 2010.

Druhú príležitosť – posvätenie SED Košeca – v príhovore priblížil emeritný generálny biskup Július Filo, ktorý pred 20 rokmi na sviatok Pamiatky reformácie posvätil budovu tohto zariadenia. Pripomenul neľahké úlohy, ktoré boli na pleciach hlavne jeho zakladateľa a budovateľa, neúnavného pracovníka na vinici Pánovej diakona Ľubomíra Marcinu a jeho spolupracovníkov, čoho výsledkom je dnes najväčšie diakonické zariadenie v rámci siete ED ECAV na Slovensku, ktoré až doposiaľ koná svoje poslanie poskytovaním kvalitných, sociálnych služieb v kresťanskom duchu.

Po piesni folklórnej skupiny Vršatec, venovanej požehnanej pamiatke poddozorkyne CZ PhDr. Ľubici Juríčkovej a katechétky Mgr. Zuzany Drblíkovej, nasledoval akt konfirmácie, už druhej v tomto roku. Biskup Dr. Carsten Uwe Rentzing sa prihovoril aj konfirmandom. Povedal im, že „mladý človek sa prirodzene cíti zdravo, sviežo a silno. Neraz si myslíte, že vám svet leží pri nohách. A potom, ak je to inak, ste veľmi sklamaní. Môže sa stať, že budete potom nahnevaní a deprimovaní, keď prídu problémy v škole, v práci a v osobnom živote. Ak sa vám toto stane, tak si spomeňte na to, kde môžete nájsť zdroj sily a povzbudenia. Je to miesto, kde sa Jeho spoločenstvo stretáva a súčasne je tam prítomný Pán. Tam môžete stále nájsť to, čo vo svojom živote potrebujete: Božie požehnanie, pomoc, silu a oporu. Nezabúdajte na to! Pretože potom sa vaše dnešné priznanie ku Kristovi stane začiatkom vášho celoživotného príbehu požehnania.“

Konfirmačné požehnanie pätnástim konfirmandom udelil emeritný biskup Július Filo za asistencie Petra Faboka a Ľubomíra Marcinu. Po zaspievaní hymnickej piesne „K trónu slávy…“ nasledovalo vysluhovanie Večere Pánovej konfirmandom, ako aj početnému bohoslužobnému zhromaždeniu. Nasledovali príhovory rímskokatolíckeho farára Petra Valenta, dlhoročného spolupracovníka SED Košeca, ktorého matka bola 13 rokov našou klientkou, prednostu MsÚ Michala Hamara, ktorý pozdravil slávnostné zhromaždenie v mene primátora mesta a odovzdal ďakovný list za príkladnú spoluprácu medzi mestom, CZ a SED Košeca aj za 15 rokov obetavej, pastoračnej služby Ľubomíra Marcinu v považskobystrickej nemocnici. Administrátor CZ Peter Fabok prečítal pozdravný list od seniora TUS Mariána Kaňucha. Ďalšie pozdravy predniesli farár SECAV z Komorní Lhotky Ondřej Stroka, starosta obce Košeca Jaromír Brtáň a bývalý generálny riaditeľ Považskej cementárne Ladce Anton Barcík spolu so súčasným generálnym riaditeľom Pavlom Kohoutom, ktorí sponzorovali nielen SED Košeca, ale aj desiatky projektov našej cirkvi.

Po záverečnej liturgii a zaspievaní hymny „Hrad prepevný“ za organového sprievodu kantora Martina Melišíka a sláčikovej hry Dobroslava Kortmana sa slávnostné zhromaždenie presunulo na nádvorie zborového centra k bohatému občerstveniu, ktoré pripravili ochotné sestry z CZ, ako aj pracovníci SED Košeca.

V podvečerných hodinách biskup Carsten Uwe Rentzing navštívil mesto Ilavu, kde pri väzenskom múre, na ktorom je pamätná tabuľa venovaná generálnemu biskupovi Pavlovi Uhorskaiovi, ako aj ďalším kňazom väznených komunistickým režimom, si ich pamiatku uctil modlitbou.

„Naša srdečná vďaka patrí vedeniu SED Košeca, CZ Považská Bystrica, PC Ladce i ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto bohumilej, povznášajúcej slávnosti. Ďakujeme i za možnosť prehliadky evanjelických kostolov v Košeci, Púchove, Záriečí, Lazoch pod Makytou a filiálneho kostola v Zbore. Nech milostivý Pán každému z nás dá to, o čo Ho prosí, a všetkých nás aj naďalej bohato požehnáva,“ uviedol na záver Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca.

Informoval: Marcel Breče

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!