Cirkev má nových farárov

BRATISLAVA – Traja uchádzači sa 3. októbra na generálnom biskupskom úrade zúčastnili farárskych skúšok.

Ako informuje oficiálna webová stránka cirkvi, kandidátmi boli Martin Kmec, Štefan Panuška a Ján Tóth, ktorý úspešne zložil opravnú skúšku.

M. Kmec a Š. Panuška podľa správy na webe absolvovali pred komisiou písomnú a ústnu skúšku. Obaja uspeli v predpísaných predmetoch farárskej skúšky a stali sa farármi ECAV na Slovensku.

Komisia pre farárske skúšky pracovala v zložení: Ivan Eľko – Katechetika, Ján Hroboň – Pastorálka, Peter Mihoč – Homiletika, Vladimír Ferenčík – Liturgika, Michal Valčo – Dogmatika, Ján Hruška – Cirkevné dejiny, Anna Predmerská – Cirkevná hudba, Adrián Kacián – Praktická exegéza, Libor Bednár – Etika, Vladimír Ferenčík – Cirkevné právo. Adrián Kacián hodnotil záverečné práce.

R
Foto: ecav.sk

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!