Jediným kandidátom na generálneho biskupa opäť Ivan Eľko

Cirkev prevzala volebné praktiky z čias komunizmu: Návrh z Národného frontu jeden kandidát, ľud voliaci ako jeden muž

BRATISLAVA – Zariadili to tak, aby vo voľbách nemal protikandidáta. Jediný, kto sa bude uchádzať o post generálneho biskupa, bude Ivan Eľko. A to napriek masívnemu odporu evanjelikov, ktorí sú presvedčení, že za ostatných šesť rokov došlo pod jeho vedením k zásadnému úpadku cirkvi.

Kandidačná porada k voľbám generálneho biskupa vôbec po prvý raz publikovala spoločné vyhlásenie na oficiálnom webe cirkvi. Cezeň chce verejnosti nahovoriť, že všetko sa deje legálne – aj to, že kandiduje iba jeden kandidát, ktorý má vraj podporu všetkých „predsedníctiev dištriktov a seniorátov“. Mnohým to pripomína časy komunizmu, keď bol zoznam kandidátov jednotný a zostavoval sa na základe návrhov Národného frontu, pričom väčšinu obsadili komunisti.

Vo vyhlásení uvádzajú, že návrh iného kandidáta pre voľbu generálneho biskupa nebol predložený a voči navrhovanému kandidátovi nebola vyslovená žiadna námietka. „Predkladajú ho evanjelickej verejnosti k voľbe v dôvere, že bude po zvolení zastávať úrad generálneho biskupa v zodpovednosti za cirkev, v láske k všetkým členom, uplatňovaní strážcu spravodlivosti podľa Božieho slova.“ Voľby v tomto štýle čoraz intenzívnejšie ukazujú, že cirkev prevzala volebné praktiky z čias komunizmu. Počas bývalého režimu totiž bola jedna kandidačná listina, jedna strana, jeden hlasovací lístok, jeden kandidát na daný post, ľud voliaci ako jeden muž (jednohlasne). Jedna bola i kandidačná listina Národného frontu – dnes v podaní kandidačnej porady. Treba i dnes pripomínať, že Národný front sa po februárovom prevrate v roku 1948 stal jedným z nástrojov totalitného politického systému. Združoval všetky štátom povolené masové a záujmové organizácie. Zároveň slúžil formálne navonok ako akási komunistická obdoba koalície politických strán v demokratických štátoch. V skutočnosti bol organizačným nástrojom komunistickej strany na ovládnutie celej spoločenskej scény s dominanciou kandidátov Komunistickej strany Československa, ktorá bola podľa vtedajšej ústavy vedúcou silou v spoločnosti i v štáte. Mnohí si aj dnes pamätajú, že hlasovací lístok zväčša voliči vkladali do urny bez úpravy, málokto si trúfol ísť vo volebnej miestnosti za plentu. Hoci zákon de iure umožňoval kandidatúru viacerých súperov, de facto k tomu nedochádzalo, o post sa uchádzal jeden kandidát. Účasť voličov sa blížila k sto percentám. Kto neprišiel „dobrovoľne“ voliť, bol podozrivý. Tak vyzerali voľby v totalitnom komunistickom režime pred rokom 1989. Boli to voľby, ktoré nespĺňali základné atribúty slobodných volieb v demokratickej spoločnosti.

V ECAV bude teda za generálneho biskupa kandidovať iba Eľko, ktorý by sa rád zabetónoval na tomto poste na najbližších šesť rokov. „Tento človek v sebe nemá žiadnu sebareflexiu, akoby nevnímal katastrofálny stav cirkvi. Pritom ECAV sa doň dostala aj vďaka nemu. Kostoly zívajú prázdnotou, dôvera veriacich v cirkev ako inštitúciu je nulová, všetko upadá,“ myslí si oslovený duchovný, ktorý zároveň dodáva, že Eľko pre cirkev neurobil takmer nič – okrem, rozdelenia. „Aj on prispel k tomu, že máme nedemokratické a neslobodné voľby, v ktorých ľudia musia voliť kandidáta predvybratého kandidačnou poradou, ktorá má právo veta na vylúčenie nepohodlných kandidátov. Deje sa tak už šesť rokov a nikto slušný už ani nemá záujem sa uchádzať o funkcie, pretože bude vylúčený. V ECAV už slušnosť rezignovala,“ zdôraznil. Podľa jeho slov je Eľko kandidátom, ktorý bude cirkev trápiť ďalších šesť rokov. „Nemá ani kúska hanby, nezáleží mu na cirkvi ani na ľuďoch v nej. Chce si len na biskupskom mieste pohovieť až do dôchodku, aby si užíval vysoký plat a ďalšie výhody, ktoré z tejto funkcie môže vyťažiť. Čo tam po tom, že za sebou zanechá zdevastovanú cirkev,“ zamýšľa sa duchovný. Z cirkvi pritom, podľa neho, za Eľkovho pôsobenia odišlo najviac farárov, dokonca poklesol ešte viac záujem študovať teológiu. Eľkovo pôsobenie je tiež poznačené tým, že cirkev má, ako nikdy v histórii, najviac súdnych sporov s farármi aj neordinovanými.

Jeho farársky kolega Lutherusu povedal, že podľa názoru viacerých duchovných aj laikov by mali odstúpiť všetci seniori, ktorí jednohlasne odklepli Eľka za jediného kandidáta. „Už existuje len jediná ručná brzda. Eľkovi treba na zvolenie tri pätiny hlasov. Veriaci, ktorí ešte celkom nerezignovali, by mali ísť k voľbám a vyčiarknuť kandidáta, aby nedostal platný hlas. Aj keď pravda je taká, že dnes už evanjelici neveria ani sčítacím komisiám, či hlasy spočítajú podľa skutočnosti,“ konštatuje s tým, že k podobnej manipulácii došlo v jednom cirkevnom zbore na Gemeri, kde boli hlasy v zápisnici pri voľbe zborovej farárky upravené inak, ako boli odovzdané počas volieb. Farárka si tak prilepšila vo svoj prospech a duchovní sa domnievajú, že podobná situácia nie je vylúčená ani pri voľbách Eľka za generálneho biskupa.

Voľby by sa mali uskutočniť v septembri.

Redakcia Lutherusu

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!