Inštalovali nového duchovného Akadémie ozbrojených síl

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Ľubomír Kordoš sa stal novým duchovným – dekanom Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby. Do funkcie ho inštalovali 6. februára v priestoroch vojenskej kaplnky na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

Na tento post ho inštaloval Ivan Eľko, ktorý zastáva post generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Inštalačný príhovor bol založený na biblickom texte 1K 9. Uviedol pritom, že nezmenené evanjelium Božej láske treba prinášať spôsobom zrozumiteľným pre konkrétne prostredie. Ľ. Kordoš podľa jeho slov aj na novom poste ostane ohlasovateľom evanjelia, zmení sa však jeho pôsobisko – kým doposiaľ pracoval v ružomberskej väznici, odteraz bude dekanom na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Eľko inštalovanému zaželal, aby prinášal ľuďom odpovede, ktoré má evanjelium na ich otázky, zranenia, nádeje.

Na inštalačnej slávnosti sa zhromaždeniu prihovorili rektor Aurel Sabó, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič a riaditeľ Úradu Ekumenickej pastoračnej služby Simon Czap.

A. Sabó vyzdvihol duchovnú službu akadémie slovami: „Duchovná služba na AOS patrí medzi základné piliere vzdelávania a výchovy našich študentov. Zároveň je to aj služba pomoci, poradenstva pre nich a našich zamestnancov. Duchovná služba sú i rôzne kultúrne aktivity či pomoc núdznym. Preto si veľmi vážim, že túto službu máme dobre zabehnutú a že s bratom Ľubošom budeme môcť pokračovať v tom začatom.“

S. Czap zaželal Ľ. Kordošovi, nech je jeho život podobný zápalke, ktorá zapaľuje pre evanjelium, vieru v ľuďoch, ako aj sviečke, ktorá svojím svetlom, teplom je tu pre všetkých.

Ľubomír Kordoš podľa informácií z webu cirkvi nastúpil na miesto dekana Akadémie po jedenásťročnej službe v Zbore väzenskej a justičnej stráže SR, po predchodcovi Viktorovi Sabovi.

Samotný Ľ. Kordoš si za jadro svojho príhovoru zvolil biblický text Ž 46, ktorý ukazuje, že človek potrebuje víziu. Text zo žalmu však hovorí o Božej vízii, k čomu smeruje Boh.

Redakcia Lutherusu
Foto: AOS

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!