Dozorca Brozman zrejme prekročil právomoci: listom zbavil farára kňazskej služby

MYJAVA – Evanjelický farár Samuel Ján Mišiak bol pozbavený funkcie kňaza a všetkých diakonických služieb. Listom ho mal o tom informovať nelegitímne zvolený generálny dozorca Ján Brozman. Farár to považuje za účelové a chce bojovať za svoje práva.

„Dostal som list – údajnú definitívu vylúčenia z kňazskej a diakonskej služby v ECAV, podpísaný len generálnym dozorcom Jánom Brozmanom,“ potvrdil pre Lutherus S. J. Mišiak s tým, že vylúčenie je odôvodnené len argumentmi z rozsudku dištriktuálneho presbyterstva, ako je porušovanie Božích prikázaní, hanobenie dobrého mena cirkvi, zborového presbyterstva a zborového konventu. „Som toho názoru, že list je bez relevantných argumentov,“ konštatuje vylúčený farár s tým, že podľa jeho názoru tí, ktorí za jeho vylúčenie hlasovali, vedeli, že ide o účelové obvinenie bez opory v cirkevnoprávnych predpisoch. „Nech im dá odpoveď svedomie,“ odkazuje S. J. Mišiak. Kontroverzne pritom vyznieva i fakt, že list písal len Ján Brozman, nie kompletné predsedníctvo cirkvi. Podľa všetkého pritom nemá právomoc konať v takýchto veciach samostatne. To naznačuje, že vylúčenie S. J. Mišiaka nemusí byť právoplatné, čo by mohlo znamenať, že môže naďalej vykonávať službu kňaza. „V našej cirkvi síce nie je charakter indelebilis, ale odpoviem aktuálnym príkladom: v deň môjho jubilea (vďaka tým, čo si to povšimli) som prislúžil v americkej farárskej košeli Večeru Pánovu umierajúcemu priateľovi, ktorého som pred časom získal pre cirkev, verím, že i pre Pána, pred ktorého vzápätí odišiel. Má niekto zo zainteresovaných odvahu povedať mi do očí, že po ich vylúčení som na to nemal právo?“ – pýta sa vylúčený kňaz.

Na otázku, či sa v prípade obrátil aj na súd uviedol, že verí v prvom rade v Božiu spravodlivosť. „No po návšteve synody a našej ev. a. v. zákonodarnej „spravodlivosti!“ (nech mi je prepáčený takýto dojem) volám po vyššej spravodlivosti, keď bola odmietnutá novela CZ a CPP. Nech si zainteresovaní dajú odpoveď, prečo… Bol som upozornený na možnosť ovplyvňovania svedkov, preto moje vyjadrenia chcú byť len indíciami podľa mojej mienky. Ak by mal niekto záujem, som ochotný niekedy v budúcnosti o celej kauze, najmä zákulisí, „prehodiť pár slov“. Po mojich 45-ročných skúsenostiach možno prerozprávam príbehy Božích trestov do tretieho pokolenia z myjavských kopaníc, lebo Pán Boh nie je náhlivý ale pamätlivý…“ uzavrel S. J. Mišiak.

K otázke právomocí v tejto kauze Lutherus oslovil aj Jána Brozmana a Ivana Eľka. Pozbavenie funkcie nevyvrátili, no nevysvetlili otázku, či je vôbec v právomoci generálneho dozorcu takéto rozhodnutie vykonať, alebo či Brozman konal s tichým súhlasom I. Eľka.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!