Dištrikty v tomto roku ušetrili. Zbory majú napriek tomu platiť viac

Koronakríza, ktorá zasiahla celý svet už na jar uplynulého roka, sa odrazila aj na hospodárení cirkvi. Kvôli prísnym opatreniam sa ani v ECAV na Slovensku nemohlo uskutočniť množstvo plánovaných podujatí, medzi nimi napríklad dištriktuálne dni oboch dištriktov.

Západný i Východný dištrikt tak ušetrili tisíce eur, ktoré mali byť použité na organizáciu týchto podujatí. Cirkev im mala prispieť vysokými čiastkami, no keďže sa akcie nekonali, peniaze ostali v centrálnej kase. Napriek tomu sa od cirkevných zborov tvrdo žiada, aby si plnili svoje povinnosti a platili smerom hore. Pritom práve zbory čelia kvôli pandémii výraznému úbytku príjmov, keďže ľudia nemôžu chodiť do kostola. To sa pochopiteľne odráža na chýbajúcich oferách či redukcii milodarov. Od odvodov na dištrikt však oslobodené nie sú – platiť musia, ako keby sa ich pandémia nijako nedotkla. Viacerí farári sa pre Lutherus vyjadrili, že to považujú za nespravodlivé. Poukázali na to, že pre výpadok príjmov sú pre nich odvody v plnej výške obrovskou záťažou a zo strany dištriktov čakali väčšie pochopenie tejto situácie. „Kým v svetskej sfére sa výpadok príjmov aspoň čiastočne kompenzuje štátnou pomocou a podnikateľom zo zavretých prevádzok neraz vyšli v ústrety trebárs majitelia objektov tým, že im odpustili nájomné, v cirkvi sme sa ústretových krokov nedočkali a sme nútení platiť všetko tak, akoby sme fungovali v normálnom režime,“ vyjadril jeden z duchovných, ktorý si neprial byť menovaný. Podotkol, že novo nastavený systém financovania, ktorý by mal platiť v tomto roku (Lutherus však na inom mieste informuje, že uznesenie o výške príspevkov je z hľadiska dodržania legislatívy neplatné) bude pre mnohé cirkevné zbory likvidačný.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!