Na deň misie v Modre-Kráľovej zavítali aj bohoslovci

Modra-Kráľová – V nedeľu 5. mája sa uskutočnil misijný deň CZ Modra-Kráľová, na ktorom sa zúčastnili študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty. Dopoludnia na službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou sa konala spomienková slávnosť diamantovej a zlatej konfirmácie.

Na službách Božích študenti teológie zaspievali piesne. Študent 3. ročníka Martin Benčík, ktorý asistoval pri Večeri Pánovej, v mene všetkých študentov poďakoval domácemu cirkevnému zboru za dlhoročnú podporu aktivít, ktoré študenti organizujú na fakulte. V kostole sa prihovorili aj zástupcovia jednotlivých ročníkov konfirmandov: Jaroslav Liberčan za diamantových konfirmandov a Ľubica Uherčíková za zlatých konfirmandov. Všetkým jubilujúcim konfirmandom boli rozdané kvety a pamätné listy. Príležitostnými básňami pozdravili jubilantov aj ich deti a vnuci.

Po spoločnom slávnostnom obede jubilujúcich konfirmandov, študentov teológie a predstaviteľov cirkevného zboru v Modre-Harmónii pokračoval misijný deň aktivitami pre deti a mládež. Teológovia viedli detskú besiedku a dorast. Súčasťou oddelených stretnutí detí a mládeže bola detská biblická lekcia s tvorivými dielňami, svedectvá pre mládež, hry a pohybové aktivity. Na sklonku dňa kurátor Milan Macko oboznámil študentov so sezónnymi prácami vo vinohrade a pozval ich do vínnej pivnice pod farou. Plní dojmov sme sa rozchádzali až večer, navzájom povzbudení vo viere a naplnení láskou Božou.

Informovala: Sidonia Horňanová
Foto: CZ Modra-Kráľová

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!