Časopis Dúha končí, v elektronickom priestore zdražel na trojnásobok

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Detský časopis Dúha v tlačenej podobe končí. Periodikum, ktoré desiatky rokov vychádzalo v Tranosciu, súčasné vedenie vydavateľstva nedokázalo udržať a posúva ho už len do elektronického priestoru.

Podľa medializovaných informácií bolo septembrové číslo Dúhy posledným v tlačenej forme. Redaktorka Dúhy Iveta Topolčanyová vo vysvetlení na stránkach Posla uviedla, že finančná situácia okolo Dúhy bola niekoľko rokov neúnosná a výroba časopisu vykazuje veľké straty. Tvrdí tiež, že periodiku ubúdajú predplatitelia. Vinu za tento stav pripisuje aj kopírovaniu pracovných listov pre hodiny náboženstva namiesto podpory z radov cirkvi.

Prekvapujúce pritom je, že kým v tlačenej podobe stála Dúha 1,20 € za výtlačok, v elektronickom priestore – kde odpadajú náklady na poštovné, tlači či papier – si čitatelia za kus zaplatia až trojnásobok.

Redakcia týždenníka Lutherus v súvislosti s týmito radikálnymi zmenami oslovila o vyjadrenie aj bývalého riaditeľa Tranoscia Ľubomíra Turčana. Potvrdil, že počas jeho dvanásťročného pôsobenia vo vydavateľstve bola Dúhe venovaná zvýšená pozornosť, pretože ju vnímali ako jedinečný nástroj na duchovný rast a formovanie detí od prvého ročníka základnej školy. „Bývalé vedenie dokázalo vždy zabezpečiť finančné krytie na tlačené vydanie detského časopisu najmä z iných obchodných aktivít spoločnosti, ale aj z grantov Ministerstva kultúry SR a vďaka spolupráci so švajčiarskou misijnou spoločnosťou Licht im Osten. Zrušiť tlačenú verziu detského časopisu považujem za likvidačné. Viete si predstaviť, že vaše dieťa alebo vnúča by v prvej triede základnej školy čítalo len z počítača bez toho, aby vzalo do ruky knihu, časopis? Nehovoriac o tom, že často Dúhu kupovali vnúčatám starí rodičia, ktorí si ju s nimi aj čítali, aby ich tak privádzali ku viere. Očakáva nové vedenie, že si starí rodičia kúpia tlačiarne, internet, aby mohli spolu čítať Dúhu?“ – pýta sa dlhoročný riaditeľ. Podľa jeho slov je elektronická verzia vždy nadstavbou tlačeného detského časopisu, kde sú obohacujúce interaktívne aktivity. „Tento krok je ukážka odbornej ale aj obchodnej nekompetentnosti a v neposlednom rade prejavom straty misijného poslania,“ myslí si Ľ. Turčan.

Vyjadril sa tiež k argumentom o tom, že situácia okolo Dúhy je ekonomicky neúnosná. „Čitateľ má platiť oveľa vyššiu cenu za elektronickú verziu, ktorú ak chce použiť, musí si ju na vlastné náklady vytlačiť, čo pri niektorých typoch domácich tlačiarní vyjde na niekoľko desiatok eur za rok,“ uviedol na margo trojnásobného zvýšenia ceny pri používaní už len elektronickej verzie. Dodal pritom, že časopis mal potenciál na využitie okrem detských besiedok a hodín náboženstva najmä v domácnostiach, kde rodičia nedokážu deťom sprostredkovať Božiu zvesť. Podotkol, že podľa ankety na cirkevnej škole si vyučujúci vedeli predstaviť využitie aj na hodinách slovenčiny na mimočítankové čítanie, orientáciu v texte a čítanie s porozumením. Nehovoriac o potenciáli pre slovenských evanjelikov v zahraničí.

„Je zarážajúce, že nové vedenie vydavateľstva sa rozhodlo viesť do zániku jedinečný detský kresťanský časopis s vyše 30-ročnou tradíciou, keď v jeho orgánoch sedí biskup a ďalší traja farári. Nerozumiem, ako to mohli dopustiť?“ – uzatvára Ľ. Turčan.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!