Biskup, ktorý neovláda bohoslužobný poriadok. Hroboň sa na uvedení funkcionárov strápnil vlastnou neznalosťou

BRATISLAVA – Chaos a neznalosť bohoslužobného poriadku. Presne to predviedol biskup Západného dištriktu Ján Hroboň na uvedení nových funkcionárov seniorátu.

Na svoje posty boli uvedení noví členovia predsedníctva Bratislavského seniorátu. Po slávnostnom akte sa redakcii Lutherusu ozvali viacerí priami účastníci, ktorí poukázali na fakt, že Hroboň – biskup, ktorého de facto jedinou úlohou je uvádzať nových funkcionárov, neovláda základné prvky. Podľa nich nevie ani len to, aký je poriadok bohoslužobného aktu, kedy sa stojí, kľačí alebo sedí. Lepšie to, zdá sa, ovládajú laici, bežní účastníci zhromaždenia, ktorí sa vyjadrili: „Po akte uvedenia sa spieva Confirma Deus a biskup Hroboň sa spýtal svojich farárskych kolegov, čo má robiť – či sa v danom momente stojí, alebo kľačí. Pritom on je predsa ten, kto má ovládať Agendu. Toto je jasný úpadok cirkvi,“ pohoršuje sa veriaci z Bratislavského seniorátu. Redakcii zaslal aj video zo slávnosti, kde došlo v závere k pomerne trápnemu momentu. Biskup Hroboň mal totiž snahu zopakovať tri veci, o ktorých kázal vo svojej zvesti, no nevedel si na ne spomenúť. Musel sa preto opýtať ostatných, aby mu pošepkali, ktorá vec bola tá posledná.

Divadielko z uvedenia funkcionárov potvrdzuje trend posledných troch rokov, ktorý ukazuje degradáciu úradu biskupov v našej cirkvi. Na jednej strane si vyžadujú úctu a rešpekt, na druhej sami zhadzujú posty, ktoré zastávajú – a ešte s pokojom zverejnia, čo predvádzali. Veriacim ostáva už len dúfať, že po niekoľkoročnom marazme sa do vrcholných funkcií opäť dostanú ľudia, ktorí dokážu ECAV na Slovensku reprezentovať na adekvátnej úrovni.

Redakcia Lutherus

Biskup familárnym oslovením „Milanko“ ďakuje účastníkovi služieb Božích, že mu pomohol spomenúť si.

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!