Redaktorka storočného periodika verejne chrlila nenávisť. Pred akcionármi sa zhodila totálnym nepochopením učenia cirkvi

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Milovať blížneho ako seba samého je jedným z najzásadnejších príkazov Pána Ježiša Krista, ktorý dal svojim učeníkom a nasledovníkom. Nie každý sa s ním zrejme stotožňuje a v cirkvi sa, žiaľ, nájdu aj funkcionári a pracovníci, ktorí sa navonok prezentujú ako hlboko veriaci, no ich skutky svedčia o nenávisti v srdci.

V podobnom duchu sa na valnom zhromaždení Tranoscia na konci apríla prezentovala redaktorka Evanjelického posla spod Tatier Eva Bachletová, ktorú opätovne zvolili aj za členku predstavenstva. Predstaviteľom Spolku Lutherus, bývalému riaditeľovi Tranoscia Ľubomírovi Turčanovi, a bývalého členovi dozornej rady Viktorovi Čopovi, ktorému zabránili kandidovať na post generálneho dozorcu, adresovala slová: „Nemám vás v srdci, rešpektujem vašu prítomnosť na tejto našej planéte, v tomto našom priestore…“ U človeka, ktorý sa navonok snaží prezentovať život v duchu kresťanských hodnôt, ide o skutočne šokujúci postoj. Svoj „láskavý“ prejav mala po kritických slovách V. Čopa, ktorý poukázal na umelo vytvorený zisk Tranoscia, ktorý mal byť podľa jeho analýzy v skutočnosti 58-tisícovou stratou, a tiež Ľubomíra Turčana, ktorý akcionárom Tranoscia priblížil prešľapy súčasného vedenia vydavateľstva. Bachletová sa vyjadrila opäť v duchu „milujúcej kresťanky“, keď pred všetkými akcionármi utrúsila: „Je to váš svet a my do vášho sveta nepatríme.“

Neúspešná vysokoškolská pedagogička, ktorá neváhala od bývalého generálneho biskupa Klátika pre seba vyprosovať zamestnanie, dnes servilne a s klapkami na očiach slúži vedeniu cirkvi na čele s biskupom Eľkom. Názorovým oponentom však odkazuje, že im veľkoryso umožní dýchať vzduch na tomto svete, ale žiadne emócie v duchu bratskej lásky k nim rozhodne neprechováva. Svoje vyjadrenie „zaklincovala“ odpoveďou V. Čopovi, ktorý sa jej spýtal, či ho vôbec pozná. „Ide z vás negatívna energia,“ odbila ho Bachletová, pôsobiac, akoby vyznávala iné – trebárs východné – náboženstvá, hlásajúce učenia o dobrých a zlých energiách. Takáto filozofia však s kresťanstvom nemá nič spoločné a svedčí akurát o odklone od pravej vierouky našej cirkvi. Podstata problému je o to závažnejšia, že Bachletová pracuje v periodiku, cez ktoré má priestor vplývať na evanjelikov a. v. na Slovensku. Tí by však mali požadovať vieroučne čisté zázemie, na ochranu ktorého koniec koncov spomínaných týždenník pred mnohými desaťročiami vznikol.

Ak by prítomní čakali, že Bachletovej sa dostane napomenutia od biskupov, strážcov vierouky, boli nepochybne prekvapení. Biskupi jej k tomuto prejavu nadšene tlieskali. Potvrdili tak to, čo sa v cirkvi dávno šíri rýchlosťou blesku: že samotní biskupi rozdeľujú cirkev a schvaľujú dokonca aj nenávistné prejavy. Sami volia do predstavenstva vyše 120-ročného vydavateľstva ľudí, ktorí ani nepoznajú základné zásady a učenie ECAV na Slovensku.

Bachletová bola v minulosti šéfredaktorkou Reformačných listov, v ktorých všetci zaradom osočovali bývalé vedenie cirkvi. Dnes za odmenu dostáva peniaze v podobe zamestnania v Posle a ďalšie funkcie. Nenávisťou si teda vydobyla prospechárske výhody, ktoré ju lukratívne živia. „Väčší úpadok cirkvi sme ešte nevideli,“ konštatovali smutne odchádzajúci akcionári z valného zhromaždenia. Podľa nich totiž za rozkladom cirkvi stoja práve biskupi a poslušní funkcionári, ktorí neplnia prikázanie Pána Ježiša Krista, Hlavy cirkvi.

Redakcia Lutherus
Foto: web cirkvi

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár