Agenda pre neho nie je smerodajná: biskup Eľko s bohoslužobnými pravidlami nakladá podľa vlastnej vôle

BRATISLAVA – Pre niektorých duchovných je Agenda ECAV, zdá sa, len bezvýznamná kniha zdobiaca policu v úrade. Jej obsah totiž nerešpektujú a riadia sa vlastnými pravidlami. Nečudo, veď podobný postoj k nej má i súčasný generálny biskup Ivan Eľko.

Dokázal to i na nedávnom otvorení Múzea Lutherovej reformácie v Bratislave. Expozícia sa nachádza v priestoroch Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Ivan Eľko na slávnosti prekvapil svojím odevom – prišiel totiž v luteráku, teda bohoslužobnom rúchu. Pritom neexistuje predpis, ktorý by podporoval používanie luteráka pri podobnej príležitosti. Agenda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku jasne definuje, kedy sa má rúcho nosiť: „Luterák ani kamža nie sú civilným odevom a smú sa nosiť len v súvise so službami Božími a výkonmi v chráme.“

Paradoxom je, že práve obvinenie z údajného nedodržiavania Agendy ECAV vyústilo do vyzlečenia z luteráka iného farára – Jána Ľachkého. Tí, ktorí ho odsúdili – všetci traja biskupi aj členovia generálneho presbyterstva – sa zúčastnili na slávnosti otvorenia Múzea Lutherovej reformácie a boli tak svedkami nedodržiavania ustanovení Agendy zo strany biskupa Eľka. Očakávalo by sa teda, že rovnakým spôsobom ako J. Ľachkého budú disciplinárne stíhať aj I. Eľka.

Eľkov luterák na otvorení múzea je úplne nepochopiteľný aj v tom kontexte, že farárom, ktorí počas pandémie pripravovali pobožnosti z chrámov na videoprenosy, nariadili „zhora“, aby mali oblečený civilný odev – hoci boli v kostole a zvestovali Božie slovo.

Ukazuje sa, že prognózy o tom, že po nástupe Eľka do funkcie generálneho biskupa budú pošliapavané nielen zákony, ale aj vieroučné pravidlá, sa do bodky napĺňajú. Je len na radových veriacich, aby si dokázali zachovať pevné zakotvenie vo vierouke ECAV, pretože vo vedení cirkvi v tom vzory nenachádzajú. Ďalším, ktorý ukázal ignoranciu v tomto smere, bol na podujatí aj biskup Východného dištriktu Peter Mihoč, ktorý pri spoločnej modlitbe nezložil ruky a nemodlil sa spolu s ostatnými, no namiesto toho si prezeral veci vo svojom mobile. Poburujúce správanie Mihoča komentovali viacerí účastníci slávnosti s tým, že je nedôstojné úradu biskupa a svedčí o tom, že Mihoč zjavne nemá úctu ani k Najvyššiemu.

Redakcia Lutherus

Eľkov luterák na otvorení múzea je úplne nepochopiteľný aj v tom kontexte, že farárom, ktorí počas pandémie pripravovali pobožnosti z chrámov, na videoprenosy nariadili „zhora“, aby mali oblečený civilný odev – hoci boli v kostole a zvestovali Božie slovo.

 

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!