V Košeci oslávili 25. výročie Strediska Evanjelickej diakonie

KOŠECA – 25. výročie od založenia Strediska Evanjelickej diakonie (SED) v Košeci si pripomenuli na tohtoročných veľkopiatočných službách Božích v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici.

V rámci čítania evanjelických Pašií zaznelo sólo spev opernej speváčky Terézie Janekovej s organovým sprievodom kantorky Jaroslavy Polákovej – „Golgota“. Rovnako tieto sviatočné služby Božie spestril spevom folklórny súbor Záriečanka s priliehavou piesňou „Blízko kríža“. Kázňou slova Božieho poslúžil Marián Čop, biskup ECAV z Prahy. Uviedol, že Veľký piatok je naozaj výnimočný deň. „Možno konštatovať, že niet takého dňa v roku. Jeho výnimočnosť spočíva v obsahu zvesti evanjelia, že Pán Ježiš, Boží Syn, zomiera na dreve golgotského kríža. My, tu dnes zhromaždení, ale aj kresťania na iných miestach, ktorí počúvajú túto zvesť, nemáme počúvať túto zvesť len s vedomím, že sa to udialo kedysi v minulosti. Túto udalosť si pripomíname preto, aby sme na základe tejto zvesti dokázali vydať svedectvo o význame tohto Kristovho utrpenia pre nás dnes. Pre našu spoločnosť, pre naše deti. Pre ľudí, ktorí ešte nerozumejú významu tejto Kristovej smrti. Toto je deň, keď ľudský hriech vykonal to najhroznejšie dielo na svete, ale zároveň toto dielo prinieslo človeku novú nádej na zmysluplný život.“ Po organovom vstupe koncertného umelca Martina Ragulu chrámové zhromaždenie pozdravil senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch. V príhovore zdôraznil, že ak je niekto povolaný, pozvaný, vyzvaný konať dobro, a aj to robí, tak to je určite diakonia. „Diakonická služba tým, ktorí to najviac potrebujú. Robiť dobro všetkým je veľká úloha diakonie a diakonickej služby. Starať sa o všetkých ľudí. Núdznych. Utrápených. Chorých. Vládnych. Nevládnych. Je to náročná služba,“ uviedol.

V rámci prisluhovania Večere Pánovej opäť zneli piesne z Tranovského kancionála v podaní súboru Záriečanka. Krátku históriu SED podal jej zakladateľ, budovateľ a diakon Ľubomír Marcina. Poďakoval za Božie vedenie a požehnanie, ktoré sa mu dostalo počas 25 rokov existencie tohto dnes najväčšieho diakonického zariadenia v sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

Na slávnostných službách Božích sa prihovorili aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jaroslav Baška, niekdajší konfirmand Ľ. Marcinu), primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas, riaditeľ Okresnej nemocnice v Považskej Bystrici Igor Steiner a Anton Barcík, gen. riaditeľ Považskej cementárne Ladce. Následne odovzdal ocenenia vedeniu SED Košeca A. Kušnírovej, M. Brečemu a Ľ. Marcinovi. Riaditeľ zariadenia SED M. Breče odovzdal správcovi Ľ Marcinovi olejomaľbu od autora Petra Čiernika, rímskokatolíckeho kňaza, ktorého otec bol klientom zariadenia.

SED bolo založené 6. septembra 1996 a už 1. mája 1997 bol na darovanom obecnom pozemku slávnostne požehnaný základný kameň. Tento historický akt v ekumenickom duchu vykonali biskupi – Július Filo a pomocný nitriansky biskup František Rábek. Posviacka novej budovy sa konala na sviatok Pamiatky reformácie v roku 2003. Veľkej pomoci pri budovaní sa stredisku dostalo predovšetkým zo strany obce Košeca, Považskej cementárne Ladce, Drevopalu Ladce, Slovlaku Košeca, ako aj mnohých domácich sponzorov a dobrodincov. Zo zahraničia prijímali výraznú pomoc z partnerského diakonického zariadenia vo Schwäbisch Hall, kde bol riaditeľom terajší krajinský biskup F. O. July. Bol to on a jeho manželka, ktorí si tento projekt zobrali pod patronát, tešili sa z jeho napredovania a doposiaľ sa oň zaujímajú. Rovnako veľkej pomoci sa im dostalo od farára Johannesa Hillgera z Lutherstadt Wittenberg. V budovaní strediska taktiež pomáhal aj farár Dušan Tóth z Kanady. Doposiaľ v zariadení našlo útočisko, opateru a praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu 586 klientov. Okrem sociálnej služby SED pôsobí aj misijne a pomáha cez svojich sponzorov humanitárne. Momentálne sústreďuje nemalú pomoc pre vojnou strádaných odídencov z Ukrajiny.

Redakcia Lutherus
Foto: Jakub Rosa

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!