Podozrenie z falšovania nájomnej zmluvy nie je jediné. Manipulovať sa malo aj s ďalšími listinami

BRATISLAVA – Lutherus vo veľkonočnom dvojčísle uverejnil list čitateľa, ktorý približoval podozrenia z falšovania a manipulácie s verejnými listinami. Konkrétne malo ísť o životopis Pavla Delingu, bývalého generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Podľa slov čitateľa, ktorého identitu redakcia pozná, v roku 2006, keď P. Delinga kandidoval za dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, mal Ivan Eľko, vtedajší senior a súčasný generálny biskup, radikálne pozmeniť životopis kandidáta Delingu, ktorého si on sám do funkcie neprial a vystupoval proti nemu. Falšovanie dokumentu jeho zásadným skrátením potvrdil aj samotný P. Delinga. Na tomto základe sa mali následne opakovať, aj voľby, čo by nebolo v poriadku, keďže senior Eľko nemohol voľby vyhlásiť len tak. Zákonný postup je totiž iný.

Kroky z minulosti, podčiarknuté aktuál-
nymi podozreniami, ukazujú, aký človek sa dnes nachádza na najvyššom poste v cirkvi. Konal a koná tak, akoby zákony boli pre neho len zdrapom papiera – vedomý si absolútnej lojálnosti ľudí v cirkevnom súdnictve, ktorí proti nemu nepôjdu. Za relatívne krátky čas vo funkcii venoval najväčšie úsilie prenasledovaniu farárov, niektorých dal povyhadzovať, iní odišli radšej sami. Na tomto základe si veľa evanjelikov myslí – a svoj názor verejne deklaruje –, že Eľko by mal podľa vzoru svojho niekdajšieho súpútnika Jána Brozmana abdikovať z funkcie.

Redakcia Lutherus

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!