Úpadok štandardov, úpadok formy a obsahu

Je tu koniec júna a s ním aj pokus o riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tranos-
cius. Treba skonštatovať, že pokus je to nie veľmi vydarený, lebo podlieza všetky štandardy, na ktoré bol akcionár tejto spoločnosti doteraz zvyknutý, a to najmä pokiaľ ide o predkladané materiály. Predkladané sú tak neskoro, že akcionár nemá dostatok času na ich preštudovanie. Správa predstavenstva, teda kľúčový dokument, bola predložená na webe Tranoscia iba pár, zďaleka nie 30 dní pred konaním VZ.

Jej obsah je nekomentovateľný: samá domnienka a predpoklad iba zlých úmyslov minulého vedenia, čo je už samo o sebe žalovateľné. Minimum faktov je kompenzované expresívnym a onomatopoickým slovníkom. Správu predstavenstva ako beletrický žáner asi ani viac než 120-ročné dejiny Tranoscia ešte nezažili. Má rozsah 38 strán: z toho iba 6 sa netýka domnelých hriechov minulého vedenia a pocitov krivdy nového vedenia, a aj z tých 6 strán sú 4 strany tabuliek so (žalostnými) výsledkami. O tom, čo chce predstavenstvo robiť, a o budúcnosti sú teda iba 2 strany. Bolo by to v poriadku, keby to boli 2 strany z povedzme 6, ale nie 2 strany z 38.

Správa má aj ďalšie formálne nedostatky a obsahové výpovede, ktoré hovoria o úmysloch jej „tvorcov“ asi viac, ako by sami chceli. Na strane 10 je dokonca otvorené priznanie, že nové vedenie sa vyhrážalo riaditeľovi Turčanovi v čase, keď bol práceneschopný. Oslovuje „čitateľov“ (dnes už iba) dvojtýždenníka, ktorý ešte pred rokom patril evanjelickej verejnosti a bol kedysi vlajkovou loďou Tranoscia, dnes je však iba hlásnou trúbou nelegitímneho vedenia ECAV. Na strane 33 je zasa otvorené priznanie k tomu, že toto zúbožené periodikum je vydávané „bez škandalizujúcich prvkov členov cirkvi… dbali [sme] na to, aby sme v žiadnom prípade nedali priestor nepravdivým, útočným informáciám“, teda priznanie k cenzúre, pričom cenzorom je asi (vzhľadom na použitú prvú osobu v pluráli) predstavenstvo, ktoré si uzur-
puje právo posudzovať pravdivostnú hodnotu všetkého, čo má byť uverejnené.

Ako k tomuto úpadku a astronomickej strate Tranoscia príde akcionár, správa neuvádza.

Svetozár Gavora

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!