Tri príležitosti na slávnosť v Považskej Bystrici

POVAŽSKÁ BYSTRICA – V posledný októbrový deň, na Pamiatku reformácie, sa v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici konali slávnostné služby Božie. Veriaci sa nich slávili už druhú konfirmáciu v tomto roku a tiež pripomienku Lutherovho vystúpenia proti odpustkom v roku 1517. Zároveň si pripomenuli 30 rokov od ordinácie ich duchovného pastiera Ľubomíra Marcinu. O slávnosti informuje cirkevná webová stránka.

Slávnostným kazateľom bol podľa publikovanej správy vojenský dekan Ondrej Rišian, ktorý zvestoval Božie slovo na základe verša Iz 51, 1. Z jeho myšlienok rezonovali tie, kde sa hovorí o spoločenstve ako o studničnej priehlbine, teda prameni vody. Studňa je podľa jeho vysvetlenia funkčná len tam, kde sú kamene spolu. Takisto aj kresťanstvo, zdôraznil kazateľ, rastie len tam, kde sú kresťania spolu a spolu oslavujú Pána Boha. Každý zdroj vody treba pravidelne čistiť. Prenesene toto platí aj v cirkvi. V deň Pamiatky reformácie si veriaci pripomínajú veľké očistenie, ktoré sa udialo v cirkvi prostredníctvom Martina Luthera.

Dozorca cirkevného zboru Peter Kedro pozdravil jubilanta a poďakoval mu za 30 rokov služby pre ECAV i diakoniu, ktorej zasvätil väčšinu svojho produktívneho veku. Účastníkom slávnosti zneli slová prostredníctvom listu farára Johannesa Hillgera z Lutherstadt Wittenbergu, s ktorým Ľ. Marcina udržiava priateľský vzťah už takmer 40 rokov. „Tie roky Tvojej služby, drahý Ľubomír, pod Božím vedením boli skutočne veľkým požehnaním. Kiežby aj nasledujúce roky boli rovnako požehnané, aj keď by už bolo vhodné v Tvojom prípade menej pracovať. Náš Pán chce, aby sme pracovali, ale nechce, aby sme sa preťažovali. Boh Ťa žehnaj,“ napísal.

R

Predchádzajúca

Ďalšia

Odoslať komentár

Prosím Prihlásiť sa uverejniť komentár

error: Obsah je chránený!!